ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Kanada

Kanada

Kanada je jednou z největších zemí na světě. Proslulá hlavně svou nedotknutou přírodou, Niagárskými vodopády a kulturou Montréalu patří mezi nejnavětěvovanější země světa.

Geografické informace

Název oficiální:  

 • Kanada – Canada

Rozloha:

 • 9 984 670 km2
 • z toho 966 970 km2  vodní plochy 

Počet obyvatel:

 • 34 238 000 - odhad ze  října 2010

Státoprávní uspořádání:

 • Kanada je konstituční monarchie s federálním uspořádáním 10 provincií a 3 teritorií.
 • Hlavou státu je britská královna Alžběta II zastupovaná generálním guvernérem. Od 1.10.2010 je generálním guvernérem David Johnston.

Hlavní město:

 • Hlavní město Kanady je Ottawa  (900.000 obyvatel)

Nejvýznamnější města:

 • Edmonton: 1 025 000
 • Calgary: 1 070 300
 • Toronto: 5 072 000
 • Winnipeg: 686 000
 • Montreal: 3 588 500
 • Vancouver: 2 098 000

Jazyk:

 •  Dva  úřední jazyky - angličtina a francouzština

Národnostní složení:

 • 58,6 % obyvatel uvádí  jeden etnický původ
 • 41,4 % obyvatel uvádí více než jeden etnický původ - nejčastěji je uváděn původ kanadský, britský a francouzský
 • etnický původ obyvatel např. kanadský, anglický, francouzský, skotský, irský, německý, italský

Náboženství:

 • statistiky  uvádějí celkem 35 vyznání
 • např. římskokatolické, protestantské, anglikánské, luteránské, muslimské (islám)

Přírodní poměry:

 • Kanadské území zahrnuje severní část Severní Ameriky. Většinu státu tvoří ledové pustiny a mrazivé tundry. Jih Kanady je velice rozmanitý a člověkem téměř nedotčený. Hranice mezi Spojenými státy a Kanadou je nejdelší suchozemskou hranicí na světě.
 • lesy mírného pásu, tundry, stepi
 • klima: mírný pás, arktický pás
 • nejvyšší bod - Mount Logan (5 959 m)
 • nejnižší bod - Atlantický oceán (0 m)
 • nejdelší řeka - Meckenzie (4 240 km)

Hospodářství:

 • Zemědělství – pěstování  pšenice, ječmene, kukuřice, brambor, zeleniny, ovoce, tabáku. Kanada je jedním z nejdůležitějších světových dodavatelů zemědělských produktů.
 • Zemědělství - chov dobytka:  skotu, prasat, koní, drůbeže, sobů
 • Průmysl - těžba: např. černé uhlí, hnědé uhlí, ropa, zemní plyn, železná ruda, olovo, wolfram, měď,  zinek, uran, zlato, stříbro, kobalt. Mnoho sídel v severní části země existuje jen díky těžařství, ať už minerálních surovin nebo dřeva.
 • Kanada je jeden z nebohatších států světa s vysokou životní úrovní

Praktické informace

Cestovní doklady a víza: 

 • S platností od 1. srpna 2015 zavádí Kanada systém elektronického povolování cest „electronic travel authorization – eTA“ obdobný systému ESTA používanému v USA. Úkolem systému je prověření těch cestujících v letecké dopravě, kteří přijíždějí do Kanady (včetně tranzitu) v rámci bezvízového styku. Žádost o povolení cesty je podávána prostřednictvím webových stránek Citizen and Immigration Canada http://www.canada.ca/eTA. V termínu do 15. března 2016 je prověření systémem eTA nepovinné, po tomto datu již nebudou letecké společnosti přijímat k přepravě do Kanady bezvízové cestující bez platného povolení eTA.
 • webová stránka: www.canada.cz

České zastupitelské úřady:

 • Velvyslanectví České republiky v Kanadě  -  Embassy of the Czech Republic , 251 Cooper Street, Ottawa
 • Telefon : 001613/5623875, linka 11-ústředna, linka 21 - sekretariát, linka 12,13,22-KO
 • Nouzová linka: 001613/7942277
 • Časový posun: -6 hod.
 • Generální konzulát České republiky v Kanadě, 2 Bloor Street West, Suite 1500, Ontario, M4W 3E2, Toronto
 • Telefon. +1 416 972 1476
 • Časový posun: -6 hod.
 • Honorární generální konzulát české republiky v Kanadě – Honorary Consulate of the Czech Republic, 611 - 71 st. Avenue S.E., Calgary
 • Telefon: 001403/2694924
 • Časový posun: -8 hod.
 • Aktuální kontakty na stránkách Ministerstva zahraničí

Měna:

 • kanadský dolar (CAD)  (100 centů)
 • používání jiných měn než CAD není v Kanadě obvyklé
 • kurz ČNB

Důležitá telefonní čísla:

 • policie, záchranná služba, požáry: 911,
 • nformace o telef. číslech v provincii, v níž se volající nachází: 411
 • informace o telef. číslech v jiné provincii, než ve které se volající nachází: 1(kód volané provincie) 555 1212.

Posun času:

 • Časové pásmo : −3:30 až −8 (v létě −2:30 až −7)

Spojení s ČR:

 • Telefonování: předvolba ze zahraničí do ČR: 00420 , předvolba ze zahraničí do Kanady:  +1

Bezpečnost:

 • Celková bezpečnostní situace v Kanadě je dobrá a při běžných cestách nehrozí zvýšené nebezpečí. Výjimku může tvořit pobyt v odlehlých částech velkých měst, případně v řídce obydlených oblastech. Důležité je vybavit se přesnou aktuální adresou a telefonním spojením na případné přátele a příbuzné, které hodlají cestující navštívit.
 • V Kanadě neexistuje centrální evidence obyvatel a české ani kanadské úřady často nemohou být ve vyhledávání adres a telefonického spojení nápomocny vzhledem na časté cestování a stěhování místních obyvatel. Je vhodné si poznačit na náhradním místě číslo cestovního dokladu a poznamenat si důležitá telefonní čísla v zemi.

Stravování:

 • Kanadská kuchyně je směsí kuchyně americké, francouzské a čínské
 • Ve městech najdete stánky s Hot-dogy, hamburgery a jinými ,,rychlovkami“
 • Lidé, žijící mimo civilizaci, jejich pokrmem jsou ryby, co uloví (losi, pstruzi atd.)a zelenina, kterou si vypěstují
 • V Kanadě je hlavním jídlem večeře, která se podává kolem 19.hod a bývá většinou teplá, přes den se jí spíše studené pokrmy.
 • Mezi tradiční Kanadské suroviny patří např.: různé druhy ryb a mořských plodů - oblast u východního pobřeží, kuřecí maso, slanina a hovězí maso se zázvorovou omáčkou, různé houby, které v sezóně nesmí chybět na žádném jídelníčku.
 • Asi nejznámější kanadskou pochutinou je javorový sirup (maple sirup). Je to kanadská specialita, která se vyváží téměř do celého světa.

Očkování: 

 • Při vstupu na kanadské území na vyzvání kanadského imigračního úředníka je nutné se prokázat dokladem o zajištěném cestovním zdravotním pojištění a dobrým zdravotním stavem; tzn. že nesmíte např. trpět nakažlivou nemocí, která je snadno přenosná (tuberkulóza, ale nikoliv např. AIDS).
 • Mezi ČR a Kanadou neexistuje dohoda o bezplatném poskytování zdravotní péče, důležitou součástí cest do Kanady je včas uzavřené zdravotní pojištění na celou dobu pobytu. Náklady na lékařské ošetření v Kanadě jsou v porovnání s ČR velmi vysoké.
 • Při cestě do Kanady nejsou vyžadována žádná očkování, pouze se doporučuje vakcinace proti žloutence typu B a tetanu. Cestovatelům směřujícím do určitých oblastí se doporučuje očkování proti vzteklině.

Jízda na silnicích:

 • standardní vpravo

Elektřina:

 • Elektrické napětí 120 V, frekvence 60 Hz, kanadské zásuvky nejsou kompatibilní s evropskými konektory

Celní předpisy:

 • Není omezen vývoz a dovoz valut
 • Předměty zakázané -  např. předměty představující dětskou pornografii, propagandu nesnášenlivosti a rasové nenávisti, narkotika, padělané peníze či automatické zbraně
 • Předměty, které lze dovést pouze s povolením kanadských úřadů či potvrzením úřadů zemí, z nichž předměty pochází. Povolovací režim či požadavek na příslušná potvrzení se vztahuje např. na dovoz živých zvířat, rostlin, potravin, zbraní, předmětů kulturní hodnoty a apod.
 • Kategorie předmětů - zboží, jejichž dovoz je kontrolován co do množství. Spadají sem některé potraviny  - hovězí či mléčné výrobky, některé druhy čerstvého ovoce, čerstvá zelenina, nebo ohrožená zvířata nebo rostliny
 • Osvobození od cel při dovozu zboží se vztahuje na věci osobní spotřeby potřebné pro délku pobytu a na částky do hodnoty 750,-CAD. Je možno dovážet cigarety do 200 ks či 50 ks doutníků, alkoholické nápoje do objemu 1, 5 l v případě vína nebo 1,14 l v případě lihovin, nebo maximálně 24 (355ml) plechovek - lahví piva. Celní sazby při nadměrném dovozu zboží nebo lihovin se pohybují okolo 30 % z hodnoty zboží.
 • Je nutné upozornit na přísné omezení dovozu potravin, zejména ovoce a zeleniny,  doporučuje se upřednostnit ovoce sušené nebo konzervované nebo konzervovanou zeleninu. U některých druhů ovoce či zeleniny, masa a mléčných výrobků je často vyžadováno předem, před vstupem na území Kanady, vydané povolení k dovozu. Dovoz některých potravin je zakázán zcela, jako je tomu u jablek, jahod, meruněk či brambor. Uplatňují se i množstevní omezení s tím, že při překročení dovoleného množství lze uložit celní zatížení od 150% do 350%
 • Stanovení povinnosti doložit dobrý zdravotní stav dovážené věci se vztahuje i na dovoz zvířat. Např. u koček je nutné veterinární potvrzení, že zvíře netrpí vzteklinou. Další náležitosti veterinárního potvrzení se liší v závislosti na tom, zda je kočka dovážena ze země, kde se vyskytuje vzteklina či nikoli. Rovněž je  možné nechat kočku očkovat v Kanadě - poplatek činí 30,- CAD. Obdobně se postupuje při dovozu psů.
 • Dovoz rostlin podléhá značným omezením a je nutno jej konzultovat s kanadským zastupitelským úřadem.
 • Pokud se dováží jakékoli jídlo, rostliny, zvířata, ryby a výrobky z nich, je nutné tyto položky uvést do celního prohlášení, která jsou rozdávána cestujícím na palubách letadel před přistáním v Kanadě. V případě nedodržení předpisů je většinou zboží zabráno a zlikvidováno na náklady návštěvníka a rovněž může být uložena pokuta (pokud porušení předpisů nedosáhne stupně nebezpečnosti trestného činu).

Turisticky zajímavé oblasti

Ottawa

Ottawa je hlavním městem Kanady a je čtvrtým největším městem této země. Žije zde asi 950 000 obyvatel. Nachází se v Ottawské nížině na jihovýchodě země v provincii Ontário a sousedí s provincií Quebek. Město je rozděleno na šest územních částí: Orléans, Downtown, Gloucester, Nepean, Kanata a Cumberland. Sídlí zde všechny důležité orgány Kanadské vlády. Nachází se zde mezinárodní letiště, Národní galerie (National Gallery of Canada), nebo sídlo Royal Canada Mint, kde se razí všechny mince. Statut města Ottawa získala až v roce 1855 díky královně Viktórii, která vybrala toto město jako sídlo Kanadské vlády.

Toronto

Toronto je hlavním městem provincie Ontario, kde se rozkládá na březích jezera Ontario. Je nejlidnatějším městem Kanady. Toronto má rozlohu 630 km2 a žije v něm 5.555.915 obyvatel. Je tvořeno šesti městskými částmi: East York, North York, Toronto, York, Scarborough a Etobicoke. Toronto je město financí, obchodu, telekomunikací, televizní produkce, softwarové produkce, lékařského výzkumu, vzdělání a kultury. V centru města stojí druhá největší stavba na světě CN Tower (553m), v roce 2007 ji překonala stavba Buj kalifa.

Niagarské vodopády

Niagarské vodopády se nacházejí v Severní Americe, na hranici Spojených států amerických a Kanady. Byly vytvořeny přírodní skalní erozí na řece Niagara, která vytéká z Erijského jezera a ústí do jezera Ontario. Výška vodopádů je 52 metrů, průtok činí 5900 m3/s a šířka je 1200metrů. Název většího vodopádu je Kanadská podkova, menší se jmenuje Americký vodopád. Na kanadské straně byly postaveny dvě vyhlídkové věže, Minolta Tower a Skylon Tower, ze kterých je krásný výhled na celé vodopády. V okolí je k vidění mnoho památek a pevností, například pevnost Fort George, Fort Erie nebo Fort Niagara.

Národní parky

V Kanadě je podle statistik asi 20% divoké, nedotčené přírody z celého světa. Je zde mnoho Národních parků. Kanada velmi důsledně ochraňuje životního prostředí, faunu i flóru. Devět z Národních parků bylo zapsáno od roku 1972 na seznam světového dědictví UNESCO. Jsou to parky: Yoho, Banff, Waterton, Jasper, Klaune, Kootenay, Nahanni, Wood Buffalo a Gros Morne a nachází se v kanadských Skalických horách.

Banff National Park: založen roku 1885 a je prvním národním parkem v Kanadě a je jeden z nejstarších národních parků na světě. Rozloha parku je 6 641km2 a najdete zde nedotčenou přírodu, křišťálově čistá jezera a jezírka, ale i vysoké, stále zasněžené vrcholky hor. V lesích žije vysoká a potkáte se zde i s medvědem. Tento park patří mezi nejnavštěvovanější místa, přistup je ulehčen Ttranskanadskou magistrálou.

Yoho National Park: založen v roce 1886 po Banff parku. Je nejmenším národním parkem Skalických hor, jeho rozloha je jen  1 313km2 . V tomto parku lze spatřit jeden z nejhlubších vodopádů v Kanadě Takakkaw Falls 254m.

Národní park Glacier, úplný překlad je „Ledovcový národní park“, nachází se v jihovýchodní části kanadské provincie Britská Kolumbie v pohoří Selkirk Mountains.  Jméno získal díky ledovcům, kterých je na území parku více než 400. Pro park jsou typické strmé a nepřístupné svahy. Klima parku je velmi drsné a po celý rok se vyznačuje vysokými srážkami. Přes zimu napadne až 23 metrů sněhu. V parku se nachází unikátní staré cedry a jedlovce a několik  kriticky ohrožených živočišných druhů – karibu, kamzík bělák nebo medvěd grizzly.

Rogers Pass

Obávaný vysokohorský průsmyk Rogers Pass se  nachází ve „Velkém ohybu“ řeky Columbia, leží v nadmořské výšce 1330 metrů. Protože se jedná o nejkratší cestu ze západu na východ přes pohoří Selkirk Mountains,  prochází jím  železnice i Transkanadská dálnice. V průsmyku se nacházejí jedny z nejaktivnějších lavin na světě, které v minulosti způsobily nejedno neštěstí. Dnes je průsmyk vyhlášený mezi vyznavači skialpinismu. Nachází se v něm návštěvnické centrum, s expozicí věnující se historii a současnosti průsmyku.

Head-Smashed-In Buffalo Jump (Skok bizonů - sebevrahů)

Bizoni poskytovali obyvatelům severní Ameriky maso a materiál na oblečení a stany. V jihozápadní části státu Alberta se nachází tzv. Skok bizonů - sebevrahů . Jedná se přirozený sráz o výšce 10-18 metrů, na který indiáni zaháněli bizony, kteří pak padali do hloubky a zabíjeli se. Tato zvláštní lovecká technika je stará asi 6 000 let. Leží v provincii Alberta, jižně od Calgary. Světové dědictví UNESCO, rok zapsání: 1981.

Provinční park dinosaurů

Naleziště asi 35 druhů dinosaurů, kteří žili před asi 75 miliony let. Leží v provincii Alberta, východně od Calgary u města Drumheller. Světové dědictví UNESCO, rok zapsání: 1979.

Waterton Glacier - národní park

Park se nachází na americko-kanadské hranici (kanadská provincie Alberta a americký stát Montana). Vznikl spojením kanadského národního parku Waterton Lakes a amerického národního parku Glacier. Nabízí návštěvníkům  jedinečnou přírodní scenérii s bohatou faunou a florou. Světové dědictví UNESCO,  rok zapsání 1995.

Rocky Mountains - národní park v kanadské části

Kanadský národní park Skalnaté hory (Rocky Mountains) se nachází západně od města Calgary (provincie British Columbia a Alberta) a patří vizuálně k jedné z nejúchvatnějších horských oblastí na světě. Sousedící provinční národní parky Banff, Jasper, Kootenay a Yoho spolu s vrcholy Mount Robson a Mount Assiniboine hýří horskými vrcholy, jezery, ledovci, vodopády, kaňony a jeskyněmi a tvoří úchvatnou horskou krajinu. Na území parku se nachází také naleziště fosilií mořských živočichů.  Světové dědictví UNESCO, rok zapsání: 1984, 1990.

Ostrov Anthony / SGang Gwaay

Vesnice Ninstints se nachází na malém ostrově v moři na západním pobřeží Ostrovů královny Charlotty (Queen Charlotte Islands, provincie British Columbia). Ostrov se kdysi nazýval Anthony Island, dnes se používá jeho domorodé označení SGang Gwaay. Nachází se tady zbytky deseti dřevěných domů, vyřezávaná márnice a asi 30 totemových sloupů, které dokumentují způsob života a umění kmene Haida. Místo připomíná živou kulturu tohoto kmene a jejich vztah k půdě a moři. Světové dědictví UNESCO, rok zapsání: 1981.

L’Anse aux Meadows - národní historická lokalita

Zbytky vikingské osady z 11. století se nacházející na výběžku poloostrova Great Northern na ostrově Newfoundland (provincie Newfoundland a Labrador). Jsou důkazem první přítomnosti Evropanů v Severní Americe. Odkryté zbytky budov ze dřeva pokryté drny rašeliny jsou podobné budovám objeveným v Grónsku a na Islandu. Světové dědictví UNESCO, rok zapsání: 1978.

Národní park Gros Morne

Tento park se nachází v západní části ostrova Newfoundland a je úžasným příkladem místa, kde se střetly zemské masy (provincie Newfoundland a Labrador). Důsledkem tohoto střetu před asi 250 miliony let bylo, že severoamerická plošina vytlačila na zemský povrch hluboké mořské dno, které tady dnes můžeme pozorovat. Pozdější ledovcová činnost vytvořila jedinečnou krajinu s četnými jezery. Světové dědictví UNESCO, rok zapsání: 1987.

Národní park Wood Buffalo

Národní park Wood Buffalo se nachází na rozlehlých pláních v severní a centrální části Kanady (provincie Northwest Territories a Alberta, západně od města Uranium City a jižně od Velkého otročího jezera). Svou rozlohou 44 800 kilometrů čtverečních dosahuje asi 60 % rozlohy České republiky. Je domovem největšího stáda divokých bizonů v Severní Americe v počtu asi 4 500 kusů. Hnízdí zde velká populace jeřába bělohřbetého, který je ohrožen vyhynutím. K atrakcím národního parku patří také delta řeky Peace a Athabasca, která je největší sladkovodní deltou na světě. Světové dědictví UNESCO, rok zapsání: 1983.

Nahanni - národní park

Národní park se rozprostírá podél řeky Nahanni, která je jednou z nejhezčích divokých severoamerických řek (Northwest Territories). V parku jsou hluboké kaňony, obrovské vodopády i jedinečný jeskynní systém. Žijí v něm vlci, medvědi černí, medvěd grizzly, karibu, Dallové ovce, kamzíci, los a mnoho dalších zvířat. Světové dědictví UNESCO,  rok zapsání: 1978.

Lunenburg - staré město

Lunenburg je nejlépe dochovaným příkladem britské koloniální osady v Severní Americe (provincie Nova Scotia). Město bylo založeno v roce 1753 a zachovalo si svůj původní půdorys ve tvaru šachovnice. Obyvatelům města se také povedlo zachovat dřevěné domy, z nichž některé byly postaveny v 18. století. Světové dědictví UNESCO, rok zapsání: 1995.

Fosilní útesy Joggins

Paleontologická lokalita Joggins Fossil Cliffs se rozkládá na ploše 689 metrů čtverečních na pobřeží Nového Skotska (Nova Scotia) ve Východní Kanadě. Lokalita je cenná množstvím fosilií malých živočichů z období před 354-290 miliony let, které spolu se zkamenělými zbytky pralesů jsou svědky života na zemi před asi 300 miliony let. Lokalita byla zapsaná jako vynikající příklad reprezentující hlavní stadia historie země. Světové dědictví UNESCO, rok zapsání: 2008.

Kanál Rideau

Monumentální stavba z počátku 19. století, která je dlouhá 202 km, vede z Ottawy do města Kingston Harbour na jezeře Ontario. Kanál byl postaven ze strategických vojenských účelů v době, kdy o kontrolu nad tímto územím soupeřili Velká Británie s USA. Byl postaven pro parníky a spolu s nim vznikla také síť opevnění. Jedná se o jediný kanál z období budování kanálů v 19. století, který zůstal v provozu do dneška. Světové dědictví UNESCO, rok zapsání: 2007.

Québec - stará část města

Město Québec bylo založeno počátkem 17. století francouzským cestovatelem Samuelem Champlainem. Bylo hlavním městem francouzských kolonií na severoamerickém kontinentu. Je jediným městem v severní Americe, kde se zachovaly hradby s baštami, městské brány a opevnění. Světové dědictví UNESCO, rok zapsání: 1985.

Národní park Miguasha

Paleontologické naleziště Miguasha, které se nachází v jihovýchodní části provincie Québec na poloostrově Gaspé, je považováno za nejlepší příklad období devonu, který je znám  jako Věk ryb. Byly tady objeveny zkameněliny ryb, které jsou staré asi 370 milionů let a z kterých se v průběhu dalšího období vyvinuli čtyřnozí obratlovci nazývaní tetrapodi. Světové dědictví UNESCO, rok zapsání: 1999.

Národní parky Kluane / Wrangell-St Elias / Glacier Bay / Tatshenshini-Alsek

Tyto národní parky se nacházející  po obou stranách kanadsko-americké hranice: Kluane je v oblasti Yukon Territory v Kanadě, Tatshenshini v kanadské provincii British Columbia a Glacier Bay je na Aljašce v USA. Mohou se pochlubit rozlehlými ledovci a vysokými horami. Zdejší jedinečná krajina je domovem medvěda grizzlyho, karibu a Dallové ovce. Je zde největší ledovcové pole mimo polární oblasti. Světové dědictví UNESCO, rok zapsání: 1979, 1992, 1994.