ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Krásy Aljašky a Yukonu

Velký okruh Aljaškou a kanadským Yukonem
poznávací zájezdy★★★ chci cestovat pohodlně

Termíny zájezdu

TermínPočet dníObj. číslo
27. 6. – 11. 7. 202415 dní40520430

uzavřeno

11. 7. – 25. 7. 202415 dní40520440
25. 7. – 8. 8. 202415 dní40520450
8. 8. – 22. 8. 202415 dní40520460
22. 8. – 5. 9. 202415 dní40520470

POSLEDNÍ 2 VOLNÁ MÍSTA!

30. 5. – 13. 6. 202415 dní40520410
13. 6. – 27. 6. 202415 dní40520420

uzavřeno

Na co se můžete těšit?

  • Půlnoční návštěva severního polárního kruhu
  • Dawson City – metropole zlaté horečky
  • Národní parky Denali, Wrangell-St. Elias, Prince William Sound, Gugach, Kenai Fjords a Kluane

Popis

Nabízíme vám poznání jednoho z nejodlehlejších koutů naší planety. Aljaška a kanadský Yukon jsou oázami divočiny v Severní Americe a my Vám umožníme do nich nahlédnout a seznámit se s jejich životem a obyvateli za asistence našich zkušených průvodců. Během Vaší cesty budete cestovat po zemi, lodními trajekty, vyhlídkovým autobusem i výletní lodí, pohybovat se budete v oblastech, kde počty medvědů převyšují počty lidí…

Připravili jsme pro Vás jedinečný zájezd, který sleduje nejkrásnější a nejzajímavější místa Aljašky a Yukonu. A vy se těšte na setkání s medvědy, losy, cariboo a dalšími zvířaty, jež obývají tento drsný, ale nesmírně krásný kout Země.

Program

1. den

Letecky  Praha – Anchorage. Po uvítání na letišti průvodcem America Tours následuje transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting /dle povahy leteckého spojení je možnost ubytování v tranzitním hotelu na cestě a přílet do Anchorage druhý den dopoledne/.

2. den

Anchorage – dopoledne si prohlédnete centrum největšího a nejdůležitějšího města Aljašky. Navštívíte také zdejší zajímavost – největší přístav hydroplánů na světě na jezeře Hood. Na Aljašce má totiž skoro každá rodina malý hydroplán a vlastnit pilotní průkaz je zde zcela běžné… Po obědě vyrazíme do blízkosti NP Denali. Cestou bude ubývat lidských příbytků a určitě zahlédneme první zvířata. Běžně jsou tu k vidění kojoti, lišky, ovce tlustorohé a cariboo, ale i losi a nějaký ten medvěd… V případě dobré viditelnosti budete uchváceni panoramatem nejvyšší hory Severní Ameriky Denali. Nabízíme Vám nezapomenutelný fakultativní let nad národním parkem Denaliz městečka Talkeetna! Ubytování v osadě Healy nebo okolí ve večerních hodinách.

3. den

Polární kruh – velmi časný odjezd na nejdelší a nejnáročnější etapu putování do motelu v Eagle Plains, pouhých pár kilometrů od polárního kruhu (jediná možnost ubytování v okruhu několika set kilometrů na slavné Dempster Highway). Cestou návštěva známých a starými lodníky kdysi obávaných peřejí Five Fingers na Yukonu, kde budete sledovat divokou zvěř a měnící se tvář krajiny směrem na sever – přechod od hlubokých lesů až po pustou tundru pokrytou vřesovišti, vychladlé vulkány, jezera, divoké řeky. Půlnoční návštěva polárního kruhu, kde je i v tuto dobu celé léto světlo (v případě nepřízně počasí návštěva na polárním kruhu druhý den dopoledne).

3. den

NP Denali – prohlídka NP Denali – čeká nás túra busem správy NP se zastávkami při setkáních se zvířaty. S trochou štěstí zahlédnete i vrchol nejvyšší hory Severní Ameriky Denali. Závěrem navštívíme představení chovné stanice aljašských huskies a vydáme se do nejsevernějšího bodu naší cesty, města Fairbanks. Ubytování v podvečer.

4. den

Fairbanks – ráno prohlídka centra města, při níž se dozvíte něco o staré zlatokopecké a novější naftařské historii Fairbanksu. Poté vyrazíme na North Pole, kde podle legendy bydlí Santa Claus, a my jej v jeho sídle opravdu navštívíme! Pokračovat budeme přes Delta Junction, oficiálního počátku Alaska Highway, do osady Tok, kde se v podvečer ubytujeme.

5. den

Dnes překročíme hranice Kanady. Čeká nás přejezd kouzelnou přírodou… I dnes nás budou provázet jedinečné scenérie rozkvetlé přírody a zasněžených hor v pozadíNP Kluane. Ubytování v osadě Haines Junction ve večerních hodinách (ubytování a program dnů 5 a 6 mohou být modifikovány v závislosti na času zítřejšího odjezdu trajektu z Hainesu).

6. den

Skagwaykrajinou plnou horských údolí sestoupíte do městečka Haines (USA), odtud se lodním trajektem dostaneme do Skagway, městečka známého jako výchozí místo zlatokopů v dobách zlaté horečky na Klondiku. Po krátké prohlídce města navštívíme výchozí bod dávné cesty přes průsmyk Chilcoot, poté se vrátíme zpět na území Kanady, do Whitehorse. Cestou možná spatříme černé medvědy baribaly, jejichž množství je ve zdejším kraji horských jezer a hlubokých lesů značné. Navštívíme také místní raritu – nejsevernější „poušť " světa u městečka Carcross.

7. den

Whitehorse – prohlídka centra hlavního města provincie Yukon, včetně Muzea Yukonu a těžby zlata. Absolvujete krátkou vycházku podél Miles Canyonu řeky Yukon a zhlédnete „fish ladder“, zařízení umožňující táhnoucím lososům překonat přehradu na řece. Odpoledne volno k samostatné prohlídce centra města a relaxace po první půli zájezdu…

8. den

Velmi časně vyrazíte na nejdelší a nejnáročnější etapu Vašeho putování. Cílem dne je motel v Eagle Plains ležící jen třicet minut cesty od polárního kruhu – jediná možnost ubytování v okruhu několika set kilometrů na slavné Dempster Highway. Cestou navštívíte známé a starými lodníky kdysi obávané peřeje Five Fingers na řece Yukon, budete sledovat divokou zvěř a měnící se tvář krajiny směrem na sever – přechod od hlubokých lesů až po pustou tundru pokrytou vřesovišti, vychladlé vulkány, jezera, divoké řeky… Večer ubytování a půlnoční návštěva polárního kruhu, kde je i v tuto dobu po většinu léta světlo… /v případě nepřízně počasí návštěva polárního kruhu druhý den dopoledne/.

9. den

Dawson City – odjezd zpět po prašné Dempster Highway a v odpoledních hodinách příjezd do slavného městečka proslulého jako metropole v dobách zlaté horečky, ubytování a prohlídka. Doporučujeme večerní návštěvu kabaretu a kasina Diamond Tooth Gerties – nejdéle nonstop funkčního kasina a kabaretu v Severní Americe, přičemž určitě nezapomeňte ochutnat dawsonskou specialitu – sourtoe cocktail!

10. den

Relaxační den po náročných zážitcích.Dopoledne volno v Dawsonu – nezapomeňte navštívit některého ze zlatníků a potěžkat si v ruce pravý zlatý nugget, doporučujeme posedět na břehu veletoku Yukon a pokochat se jeho silou, nebo si při procházce podél řeky Klondike představit tisíce lidí, kteří kdysi dno tohoto údolí obrátili mnohokrát naruby…). Odpoledne absolvujeme s průvodcem okruh po nejslavnějších místech zlaté horečky – proslulé zábory na potocích Bonanza a Eldorado, na záboru č. 6 si dokonce můžeme vyzkoušet vlastní štěstí. Údolím potoka Hunker Creek podél dosud funkčních zlatonosných záborů se vrátíme zpět do Dawsonu, navštívíme hrob slavného českého dobrodruha a polárníka Jana „Eskymo“ Welzla a vrchol hory Dome s nejlepší vyhlídkou na Dawson City a okolí.

11. den

Volné dopoledne v Dawsonu! Po překročení Yukonu trajektem Vás dnes čeká krásná cesta – Top of the World Highway. Tato zčásti prašná cesta Vás přivede po hřbetech vysokých hor s fantastickými výhledy stovek mil daleko na území USA. Raritou bude průjezd přes nejsevernější hraniční přechod do USA Poker Creek. Územím zlatokopů budete pokračovat přes jedinou osadu, samozřejmě zlatokopeckou, na této cestě – Chicken – do nám už známé osady Tok na Alaska Highway.

12. den

Ráno odjezd přes Glenallen do Palmeru. Cestou budete obdivovat nejprve panorama Wrangell Mountains, později Matanuska Range, z dálky spatříte i známý modrý ledovec Matanuska. Krátce si „odskočíme“ do hor a navštívíme starý zlatý důl Independence, který je dnes historickou památkou. Do místa ubytování dorazíme v podvečer.

13. den

NP Kenai Fjords – celodenní výlet do historického Sewardu, brány NP Gugach a Kenai Fjords. Návštěva jezera Portage se stejnojmenným ledovcem a pozorování lososů na potoce. Po příjezdu do Sewardu polodenní volno k samostatné prohlídce tohoto rybářského městečka. Zájemce zveme k jedinečné plavbě do NP Kenai Fjords (fakultativně, ale bezvýhradně doporučujeme, délka akce je cca 6 hodin). Její účastníci budou obdivovat vodní ptáky, kosatky, velryby, běluhy, mořské vydry… též navštíví společně vyústění obrovského ledovce Aialik do mořského fjordu a budou sledovat, jak jeho kusy odpadávají do moře. S trochou štěstí lze zahlédnout i medvěda rybařícího na břehu. V odpoledních hodinách odjezd zpět do Anchorage oblastí Gugach National Fores, cestou pozorování zvířat – oblast je hojná výskytem losů, ovcí tlustorohých a medvědů grizzly. Příjezd do Anchorage v pozdních hodinách.

14.–15. den

Anchorage – volno do odletu, poslední nákupy. Dle Vašeho cestovního plánu transfer na letiště a odlet domů; příletem do Prahy v dopoledních hodinách 15. den zájezd skončí.

Podmínky