ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

USA

USA

USA se rozkládají na severu amerického kontinentu. Západní břehy jsou omývány Tichým oceánem, východní pak Atlantským oceánem. Nejvyšším bodem celých Spojených států je Mount McKinley (6 194 m. n. m.), ležící na Aljašce. Nejvyšší bod kontinentu je hora Mount Whitney (4417 m) v kalifornském pohoří Sierra Nevada. Jen pár desítek kilometrů od něj leží nejníže položené místo USA i Ameriky v Údolí smrti (Death Valley). Tato proláklina je 86 m pod úrovní hladiny moře.

Geografické informace

Název oficiální:  

 • Spojené státy americké
 • United States of America, zkráceně: United States, označení: USA nebo U. S.

Rozloha:

 • 9 631 418 km2 (3. největší země světa)
 • Země: 9 161 923 km2
 • Vodní plocha: 469 495 km2

Počet obyvatel:  

 • 313 232 044obyvatel (2011 – odhad)
 • Hustota zalidnění: 35,6 obyv./ km2

Státoprávní uspořádání:

 • prezidentská federativní republika
 • Zahrnuje 50 amerických států a D. C. (District of Columbia))
 • Hlava státu: Barack H. Obama
 • Víceprezident: Joseph Robinette
 • Členství: NATO (Severoatlantická aliance), OSN (Organizace spojených národů), APEC (Asijsko - pacifické hospodářské společenství), ANZUS (Tichomořský pakt bezpečnosti), G8,  NAFTA (Severoamerická zóna volného obchodu), OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj),  OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě)

Hlavní město:

 • Washington, D. C. (600 tis. lidí.)
  Leží na východním pobřeží země. Sídlí zde prezident i vláda. D.C. znamená District of Columbia. Na počest objevitele země, Kryštofa Kolumba.

Nejvýznamnější města:

 • New York City (NY)  8,39 mil.
 • Los Angeles (CA)    3,83 mil.
 • Chicago (IL)              2,85 mil.
 • Houston (TX)            2,26 mil.
 • Phoenix (AZ)            1,59 mil.
 • Philadelphia (PA)    1,55 mil.
 • San Antonio (TX)     1,37 mil.
 • San Diego (CA)       1,31 mil.
 • Dallas (TX)                1,30 mil.
 • San Jose (CA)          965 tis.

Jazyk:

 • Úředním jazykem ve Spojených státech je angličtina.
 • Nejrozšířenějším druhým jazykem je španělština.

Národnostní složení:

Etnické skupiny :

 • běloši 79,96 %,
 • černoši 12,85 %
 • asiaté 4,43 %
 • indiáni 0,97 %
 • ostrované 0,18 %
 • dvě a více ras 2,5 %
 • Španělštinu jako mateřský jazyk uvádí 10,7 procenta populace, celkový podíl Hispánců se odhaduje na 15,1%.

Náboženství:

 • protestanti 51,3 %
 • katolíci 23,9 %
 • mormoni 1,7 %
 • židé 1,7 %
 • další křesťanské církve 1,5 %
 • budhisté 0,7 %
 • muslimové 0,6 %
 • ostatní 2,5 %
 • bez vyznání 16,1 %

Přírodní poměry:

 • USA se rozkládají na severu amerického kontinentu. Západní břehy jsou omývány Tichým oceánem, východní pak Atlantským oceánem.
 • Nejvyšším bodem celých Spojených států je Mount McKinley (6 194 m. n. m.)ležící na Aljašce.
 • Nejvyšší bod kontinentu je hora Mount Whitney (4417 m) v kalifornském pohoří Sierra Nevada.
 • Jen pár desítek kilometrů od něj leží nejníže položené místo USA i Ameriky v Údolí smrti (Death Valley). Tato proláklina je 86 m pod úrovní hladiny moře.
 • Velkými toky země jsou řeky Mississippi s přítokem Missouri (nejdelší říční soustava USA - 6212 km) ústící v Atlantickém oceánu a řeky Columbia a Colorado vlévající se do Tichého oceánu.
 • Nalezneme zde i velké množství jezer,  některé ledovcového původu například Velká jezera (Hořejší jezero, Michiganské jezero, Huronské jezero a jezero Ontario), které tvoří největší zásobárnu sladké vody na světe a přírodní hranici mezi USA a Kanadou. Největším jezerem USA je Lake Superior. V USA je celá řada vodopádů, z nichž nejznámější jsou Niagarské vodopády mezi Erijským a Ontarijským jezerem.
 • Je zde i mnoho úžasných národních parků, které svým návštěvníkům nabízejí možnost projít se v nádherné nedotčené krajině, kde sem tam můžete narazit třeba na medvěda. Jejich navštívění ale stojí rozhodně za to. Všude jsou označené a naučné stezky, po kterých lze jít.
 • Reliéf: nejvyšší bod - Mount McKinley (6 194 m), nejnižší bod - Death Valley (-86 m)  
 • Vodstvo: nejdelší řeka - Mississippi (6 212 km)
 • Klima: mírný pás, subtropický pás, tropický pás, arktický pás

Hospodářství:  

 • USA mají nejsilnější ekonomiku na světě a jejich obyvatelé se těší v průměru nejvyšší životní úrovni na světě.
 • Základem hospodářství je sice průmyslová výroba, využívající intenzivně nejnovějších poznatků vědy, ale rozhodující roli již dlouho již dlouho hrají obchod a služby. Relativní hospodářský úpadek průmyslového severu je kompenzován dynamickým rozvojem jihu a jihozápadu.
 • USA mají nesmírné nerostné bohatství, ale ani tyto zdroje nemohou uspokojit veškerou poptávku po energii, surovinách a zboží, ke které vedle rozsáhlé průmyslové výroby a konzumní kapacity přispívá i velkorysá, ale také riskantní zahraniční politika. Výsledkem je, i přes trvalý hospodářský růst USA, vzrůstající deficit zahraničního obchodu i státního rozpočtu.
 • Průmysl - těžba: černé uhlí, hnědé uhlí, ropa, zemní plyn, železná ruda, mangan, chrom, olovo, wolfram, měď, nikl, zinek, uran, zlato, stříbro
 • Vývoz: kapitálové zboží, automobily, průmyslové suroviny, spotřební zboží, zemědělské výrobky 
 • Dovoz: ropné produkty, stroje, automobily, spotřební zboží, průmyslové suroviny, potraviny 

Praktické informace

Cestovní doklady a víza:

 • Od 21. 1. 2016 platí změněné podmínky pro cestování v rámci bezvízového styku tzv. Visa Waiver Program. Pokud občan ČR cestoval kdykoliv po 1. 3. 2011 do Iráku, Sýrie, Súdánu nebo Íránu, nemůže k cestě do USA využít Visa Waiver Program resp. ESTA, ale musí na Velvyslanectví USA požádat o vízum (např. obchodní B1 nebo turistické B2). Stejné omezení se týká i občanů ČR, kteří jsou zároveň občanem Iráku, Sýrie, Súdánu nebo Íránu. Výše uvedené omezení se netýká zaměstnanců státní správy ČR a příslušníků Armády, pracovníků humanitárních organizací a osob, které do uvedených zemí cestovaly za prokazatelně obchodním účelem.“
 • Od 17. listopadu 2008 je Česká republika zařazena do bezvízového programu Spojených států amerických. Občané ČR mohou přijet do USA buď bez víza, nebo mohou použít platné vízum.
 • Pro cesty do USA v rámci bezvízového styku (turistika nebo krátkodobá obchodní cesta do 90 dnů pobytu) je potřeba mít platný cestovní pas ČR se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (tzv. ePas, v ČR vydáván od 1.9.2006). Každý cestující včetně nezletilých dětí musí mít vlastní cestovní doklad.
 • Pro cestování do USA bez víza musí každý cestující, včetně nezletilých dětí, vyplnit registrační formulář ESTA (Electronic System of Travel Authorization). Registraci je doporučeno provést minimálně 72 hodin před nastoupením cesty.
 • Registraci v systému ESTA je nutno provést výlučně na webové stránce Ministerstva vnitřní bezpečnosti USA https://esta.cbp.dhs.gov. Důrazně se doporučuje provést při registraci kontrolu, zda se skutečně jedná o uvedenou adresu, a to z toho důvodu, že byla zjištěna existence falešných stránek. Výsledkem registrace je vystavení předběžného souhlasu s cestou, který je platný dva roky nebo do doby změny údajů žadatele (např. změna cestovního dokladu nebo změna jména). Předběžný souhlas slouží k opakovaným cestám po dobu jeho platnosti.
 • Registrace ESTA je od 8. září 2010 zpoplatňována částkou 14,- USD. Platba se uskuteční kreditní kartou prostřednictvím webové stránky www.pay.gov v průběhu registrace. Mohou být použity také debetní karty, u kterých se při placení nezadává číselný PIN.
 • Poplatek se skládá ze dvou částí:
  - poplatek ve výši 4,- USD na náklady na zpracování, který bude účtován všem žadatelům
  - poplatek daný Zákonem na podporu cestovního ruchu: pokud je žádost schválena, a žadatel obdrží souhlas k cestě do USA v rámci bezvízového programu, bude z kreditní karty žadatele odečteno dalších 10,- USD. Pokud tedy bude ESTA zamítnuta, bude stržen pouze poplatek za zpracování žádosti.
 • Cestovní autorizace ESTA, které již byly vydané, zůstávají platné až do doby vypršení nebo do vypršení platnosti cestovního pasu.

České zastupitelské úřady:

Měna a platební karty:

 • Americký dolar (USD)
 • 1 USD = 16,737 CZK (Platnost od 4. 7. 2011)
 • Kurzovní lístek ČNB
 • Hotovost si před cestou do USA vyměňte už v Čechách. V USA na směnárnu jen tak nenarazíte, Američané totiž platí hlavně kartami.
 • Jelikož peníze, platební karty a osobní doklady patří mezi to nejdůležitější na vaší cestě po USA, určitě se poohlédněte po nějaké bezpečností ledvince nebo peněžence.
 • Při cestování po USA asi nejvíce užijete platební kartu. Ale ne vždy jde platební kartou v USA platit, proto je vhodná a nějaká hotovost.
 • Do USA si vezměte embosovanou kartu (s vytlačenými údaji), která má širší možnosti plateb. Elektronickou kartou je placení někde omezené.
 • Kreditní karta je v případě problému v USA nejjednodušší půjčení peněz.

Důležitá telefonní čísla:

 • Policie, záchraná služba, požárníci: 911 (na celém území USA).
 • Informace o telefonních číslech v USA: 1+888+555-1212; 411.
 • Telefonní předvolba:  +1
 • Internetová doména: .us

Posun času:

Na rozdíl od České republiky najdete na kontinentální části USA několik časových pásem. Takže nezapomeňte při přejezdu z jednoho pásma do druhého změnit čas na hodinkách, jinak budete všude o hodinu dříve nebo naopak později.

 • východní část (je zde o šest hodin méně než v Praze) - Eastern -6 hod.
 • centrální část - Central -7 hod.
 • horská část - Mountain -8 hod.
 • pacifická část - Pacific -9 hod.
 • aljašská část - Alaska -10 hod.
 • havajská část - Hawaii -12 hod.

Spojení s ČR:

 • Internet
  Internet je v USA naprosto běžný, ve veřejných knihovnách a některých restauracích, kavárnách, na letištích a v dalších veřejných prostorech je často zdarma. V hotelích je připojení většinou za poplatek.
 • Telefon
  V USA se při vytáčení telefonního čísla nejprve volí 1, pak směrové číslo oblasti (obvykle uvedeno v závorce) a dále samotné sedmimístné telefonní číslo. Při použití telefonního automatu stojí místní hovor cca USD 0,50 a do ČR cca USD 1,32/min.
  Telefonní čísla začínající 1-800 nebo 1-888 jsou zdarma. Telefonní číslo může být uvedeno kombinací čísel a písmen. Písmena jsou abecedně seřazena na číselných tlačítcích telefonu (např. č. 2 znamená A, B nebo C).
  Při telefonování na účet volaného volejte 1-800-COLLECT.
  Mobilní operátoři používají v USA frekvence 1900 Mhz a 850 Mhz.
 • Pošta
  Pohled nebo jinou korespondenci můžete v USA poslat nejen z pošty, ale i z recepce hotelu nebo ji můžete vhodit do poštovní schránky. Americké poštovní schránky na ulici mají modrou barvu.
  Doba doručení pohledu z USA do Evropy je zhruba 5 dnů.
  Poštovní známky koupíte na poštách, můžete se zeptat i v recepcích hotelů a motelů nebo pak v automatech v supermarketech.
  Obvyklá cena známky při posílání pohledu z USA do světa je v automatech 1,50 dolaru.

Místní zvyklosti a mentalita:

 • V osobním styku jsou Američané velice zdvořilí, na středoevropské poměry někdy až příliš, spojením „I’m sorry…“ začínají mnoho vět v běžné komunikaci.
 • Český smysl pro humor není Američanům příliš blízký a není doporučováno  pokoušet se uspět s vtipy z českého prostředí. Zároveň však není důvod se za odlišnosti ve způsobu zábavy stydět, jen je potřeba vyhnout se snaze rozesmát a pobavit Američany za každou cenu.
 • Spropitné se očekává při obsluze v restauraci (15 - 20% z celkové ceny), při jízdě taxi (obdobně), dále v hotelích a na letištích pro personál zajišťující odnos zavazadel (1 USD za každé zavazadlo) a při delším pobytu pokojské.

Bezpečnost:

 • V turistických oblastech a velkých aglomeracích USA se zahraniční turisté mohou stát obětmi loupežných útoků. Doporučuje se vyvarovat se vstupu do neznámých čtvrtí, především po setmění. Obecně platí, že americká města trpí řádově vyšší kriminalitou než evropské aglomerace.
 • Policie v USA, vzhledem k vysoké zločinnosti a častému ohrožení policistů, používá všeobecně tvrdších metod. Oproti evropským zvyklostem používá policie k zastavení vozidla světelnou signalizaci či amplion. Po zastavení zůstává policejní vůz za zadrženým vozidlem. Je nutné, bez jakýchkoliv známek odporu, přesně provést to, co policista vyžaduje. Zůstat sedět a ponechat obě ruce na volantu tak, aby je policista dobře viděl, jsou důležitým předpokladem klidného průběhu kontroly. Hledání dokladů v náprsní kapse či příruční schránce vozu může policista pokládat za hledání zbraně. Jakýkoliv odpor i verbální, může být považován za maření úředního úkonu a výsledkem může být pokuta nebo i zajištění podezřelé osoby. Všeobecně používaná zásada je, podrobit se bez odporu zákroku policisty a až poté si případně stěžovat. Při kladení odporu není výjimkou použití slzného plynu, nasazení pout a uvěznění. Obecně se uplatňuje postup, že osoba podezřelá z nezákonné činnosti je zadržena a o vině či nevině rozhoduje až následně soudce.
 • V posledních letech byly v USA zaznamenány případy policejního násilí proti cizincům. Čeští občané mají v případě uvalení vyšetřovací vazby právo kontaktovat místně příslušný zastupitelský úřad. I v případě průměrné znalosti angličtiny doporučujeme, aby zadržený důsledně trval na přítomnosti tlumočníka při výslechu či soudním líčení. Každý uniformovaný policista či pracovník imigrační služby má povinnost se legitimovat
 • Dodržujete-li základní společenská pravidla, nemělo by se vám prakticky nikde v USA nic  přihodit.

Stravování:

 • Evropanům někdy Američané připadají jako lidé žijící jen z hamburgerů, kuřat a hranolků. To je falešné klišé. Setkáme se zde s místními zvláštnostmi a jedinečnými způsoby přípravy jídel. Vyhlášená jsou například pálivá jídla „Cajun“ z New Orleans ze zbytků krabů, ryb s fazolemi, rýží a opečeným lilkem. Humr vařený v páře zas patří k pochoutkám v Mainu na východě. Pro americký středozápad jsou typické hovězí steaky, opékaná žebírka, obalovaná kuřata a spousta zeleniny. Jihozápad je naopak ve znamení mexických jídel, v nichž převládají fazole, chilli papričky, kukuřičné lupínky a placky s masovými a zeleninovými mixy. Strádat nebudou ani vegetariáni, neboť v každém větším městě jsou i bezmasé jídelny a vegetariánské kavárny - „veggie café“.
 • Platíme hotově i kartou. Spropitné je automaticky očekáváno ve výši 15 až 20 procent útraty! V USA je spropitné prakticky jediným příjmem číšníka. Při placení kartou připíšeme „tip“ do kolonky účtu, nebo necháme peníze na stole. Někdy si číšník strhne spropitné rovnou sám - většinou v případě větší skupiny lidí.
 • Pokud jídlo zaplatíte, je vaše i to, co nesníte. Směle požádejte o tzv. doggie bag – plastikovou krabici, ve které si jídlo odnesete. Je to zcela normální. Nestyďte se!
 • Potraviny
  Ceny potravin jsou ve velkých supermarketech srovnatelné nebo nižší než v Evropě. Maso někdy koupíme i levněji než v ČR. Rčení "cizí kraj, cizí mrav" nás v USA nemine. Američtí pekaři umí zadělat pouze na chléb bílý - vhodný na toasty. Chléb podobný českému, vyjma venkovských pekáren a prodejen deli, Američané neznají. Při nákupu másla zkontrolujeme obal. Obvyklejší máslo „salted“ je slané, neslané je „unsalted“. Tvrdý salám budeme hledat v potravinách zbytečně. Nabídka sýrů je rozmanitá, kvalitní jsou ale o dost dražší.

Klima:

 • Počasí v Americe je značně nestálé a teplotní výkyvy mohou nastávat dokonce i několikrát denně. Severní část území leží v mírném pásu, je ale chladnější a vlhčí než v Evropě. Chladnější podnebí panuje v oblasti západního pobřeží, které pod vlivem proudů Tichého oceánu udržuje teplotu konstantní. Nejchladnější zimy najdeme ve Skalistých horách a Sierra Nevadě, kde můžeme naměřit jedny z nejsilnějších mrazů v Americe.

Očkování:

 • Není vyžadováno žádné specifické očkování.
 • Zdravotní péče je zpravidla kvalitní, avšak finančně velmi náročná.
 • Důrazně se doporučuje před odjezdem uzavřít zdravotní pojištění na naléhavé lékařské zákroky alespoň do výše USD 50 000. ČR nemá s USA uzavřenu dohodu o poskytování bezplatné zdravotní péče.
 • Spojené státy jsou dobře vybaveny pro pobyt a pohyb invalidních osob.

Jízda na silnicích:

 • Vpravo

Elektřina:

 • V USA je v elektrické síti rozdílné napájecí napětí – 110/60 Hz (v ČR 220/50 Hz), zásuvky a zástrčky elektrických spotřebičů jsou odlišné od evropských. Ve specializovaných obchodech lze zakoupit transformátor napětí i nástavec na evropskou zástrčku.
 • Pokud se vydáte do USA vybaveni více elektrickými spotřebiči - nabíječky do mobilu, nabíječky na baterky, kamery, foťáky, holicí strojky, fény atd. nabízí se otázka kolik adaptérů bude vlastně potřeba vzít s sebou.
 • Řešením tu může být zakoupení více adaptérů, nebo že si vezmete "českou" rozdvojku či prodlužovačku.
  Pokud nemáte problém s místem v zavazadle prodlužovačka se osvědčí více, a to zejména z těchto důvodů:
  • zásuvky jsou obvykle umístěny u podlahy, prodlužovačku si zapojíte do adaptéru, dáte si ji na stůl a nic vám neleží na podlaze. Nehrozí, že si třeba rozšlápnete foťák apod.
  • když použijete rozdvojku a zapojíte do ní všechny ty možné kabely, stává se, že adaptér s rozdvojkou jsou těžké a vypadávají ze zásuvky. To u prodlužovačky nehrozí.

Celní předpisy:

 • Je striktně zakázán dovoz většiny druhů potravin a zemědělských výrobků. Je dovoleno dovážet pečivo vč. chleba a tvrdé a uzené sýry (ne tvaroh). Dále je možné dovážet konzervované ovoce v originálních obalech a rovněž průmyslově konzervované maso (v originálním balení). Z povolených poživatin lze dále jmenovat dovoz cukrovinek (ne plněných), pražených kávových bobů, suché rýže, čaje, sušeného koření. Nalezené nelegálně dovezené potraviny budou zabaveny a bez náhrady zničeny.
 • Dovoz předepsaných léků pro osobní potřebu je až na výjimky dovolen. Nedoporučuje se brát s sebou jakýkoli nůž, který může být považován za zbraň. Je zakázán dovoz narkotik
 • Do USA lze bezcelně přivézt všechny osobní věci návštěvníka a dále na osobu 100 doutníků a 200 cigaret - karton (výjimkou jsou tabákové produkty z Kuby, které je zakázáno přivážet do USA) a dále 1 litr alkoholu na osobu starší 21let. Dovoz předmětů v hodnotě do 100,- USD je osvobozen od cla. Na předměty v hodnotě od USD 100,- do USD 1000, - se vyměřuje desetiprocentní clo.

Turisticky zajímavé oblasti

Národní park Joshua Tree

Národní park Joshua Tree se nachází asi dvě stě kilometrů východně od Los Angeles. Samotný park měří sto deset kilometrů od západu na východ a padesát z jihu na sever. Do nitra národního parku se lze dostat pouze třemi vstupy, ze západu, severu a jihu. Území má převážně kamenitý a skalnatý povrch. Snad každého vnímavého člověka tu zaujmou výhledy do krajiny s fantastickými skalními útvary se suchomilným rostlinstvem. Park získal svůj název od tzv. stromů Jozue, tedy Joshua tree, které v období března a dubna nádherně kvetou. Národní park je též oblíben horolezci - na místních skalách je totiž lezení povoleno.

Death Valey (Údolí smrti)

Údolí se rozkládá na území dvou států USA - Kalifornie a Nevady. Mimo jiné je velmi zajímavé tím, že se v jeho nitru nachází point Badwater, který je nejnižším bodem Severní ameriky (-86m). V extrémních podmínkách tohoto údolí klesají teploty ve stínu pod 40°C jen málokdy. V létě se teplota na slunci běžně pohybuje okolo 55-60° C a spalující slunce nemilosrdně útočí na všechno živé. Kromě stínu skal na okrajích údolí se totiž není kam schovat.

Arches

Národní park Arches se nachází v poušti na jihovýchodě státu Utah v USA a je územím s největší koncentrací kamenných oblouků na naší planetě. Na ploše 295 km čtverečních je více než 2 000 skalních oken, oblouků a bran různých velikostí. Přesný počet není možno stanovit, protože se neustále mění - nové vznikají, staré se postupně erozí ztenčují, až se zhroutí. Největší počet skalních oblouků je v oblasti Devils Garden, kde je i gigantický oblouk Landscape Arch. Tudy také vede 30 km dlouhá vyhlídková silnice, procházející parkem.
Park je součástí pouště Kolorádská plošina a je zde nedostatek vody. Denní kolísání teploty je tu běžně i 40 stupňů Celsia.

Grand Canyon

Grand Canyon lze právem považovat za jeden z přírodních divů světa.
Nachází se v USA ve státě Arizona na řece Colorado. Národní park Grand Canyon má rozlohu 4 900 km čtverečních a je 446 km dlouhý. Šířka kaňonu dosahuje až 30 km a maximální hloubka je 1 829 m. Jedná se tedy o jeden z největších přírodních monumentů na Zemi. Většina národního parku je v nadmořské výšce nad 2 000 m.

Památky UNESCO a nejnavštěvovanější lokality:

 • Mesa Verde
  Památky na předkolumbovskou kulturu Indiánů Anasaziů na stejnojmenné náhorní planině ve státě Colorado.
 • Yellowstonský národní park
  Národní park významný geotermálními jevy (gejzíry, fumaroly, horké prameny) a divokou přírodou.
 • Národní park Everglades
  Národní park, který chrání ekosystém zaplavovaných nížin na Floridě.
 • Grand Canyon
  Soutěska hluboká až 1 500 m, kterou vytvořila řeka Colorado.
 • Independence Hall
  Budova ve Phidelphii z 1. poloviny 18. století, kde byla podepsána Deklarace nezávislosti a americká ústava.
 • Národní park Kluane
  Přírodní rezervace na hranicích Kanady a Aljašky.
 • Národní park Redwood
  Národní park s nejvyššími stromy na světě (Sekvoj vždyzelená).
 • Mamutí jeskyně
  Národní park zahrnující nejrozsáhlejší síť vápencových jeskyní na světě.
 • Národní park Olympic
  Národní park zahrnující vysokohorskou krajinu s ledovci i pobřeží Tichého oceánu s deštnými lesy mírného pásma.
 • Archeologické naleziště Cahokia Mounds
  Archeologické naleziště, podává svědectví o předkolumbovských civilizacích kolem Mississippi.
 • Národní park Great Smoky Mountains
  Národní park chrání panenskou přírodu.
 • Portoriko
  Opevnění města San Juan včetně pevnosti La Fortaleza na ostrově Portoriko je příkladem adaptace evropské vojenské architektury na americké přístavy.
 • Socha Svobody
  Dar Francie ke stoletému výročí americké nezávislosti.
 • Yosemitský národní park
  Národní park typický granitovými skalními reliéfy, jezery a vodopády.
 • Chaco
  Národní historický park v Novém Mexiku zahrnuje památky na kulturu Chaco, která kvetla v 11.-12. století.
 • Havajské sopky
  Národní park zahrnuje dva nejaktivnější vulkány na světě a sopečnou krajinu v okolí.
 • Monticello a Virginská univerzita v Charlottesville
  Monticello a Virginská univerzita v Charlottesville (Virginia), jsou vynikajícími příklady novoklasicismu.
 • Taos
  Indiánská puebla, tradiční obydlí Indiánů žijících na Coloradské plošině.
 • Carlsbadské jeskyně
  Národní park v Novém Mexiku s 81 krasovými jeskyněmi.
 • Národní park Waterton
  Národní parky na hranici Kanady a USA. Krajina byla modelována působením ledovců.
 • Oblast Papahanaumokuakea
  Skupina ostrovků a atolů přibližně 250 km od hlavních Havajských ostrovů.