ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Loreto – Santa Casa

Loreto – Santa Casa

Loreto, městečko malé rozlohou (17 km čtverečních, 12 tisíc obyvatel), ale velké významem. Jde o jedno z nejdůležitějších a nejnavštěvovanějších poutních míst katolického světa. Každoročně se sem vypraví tři miliony poutníků. Kromě duchovních hodnot nabízí krásnou architekturu rozprostřenou na nevysokém kopci nedaleko Ancony.

Nejvýraznější stavbou je Bazilika Santa Casa (Svaté chýše), která je vidět z daleka široka, hlavně však z hlavní silnice. Ta spojuje sever a jih, míří si to na Gargano, přírodní skvost Itálie. Na návrzích a výstavbě trojlodní baziliky pracovali přední architekti své doby, Bramante, Sansovino, Sangallo. Pokud však chcete vidět to nejpodstatnější, musíte vstoupit, neboť samotná Santa Casa se nachází uvnitř, uprostřed kostela. Tato malá stavba se stala vzorem pro chýše podobného druhu po celé Evropě, hojně i u nás.

Jak se ocitla Santa Casa v Itálii a proč ji nazýváme Loreto? To je dlouhý a krásný příběh. Začal kdysi na počátku křestanské historie. V domku, který původně stál v Nazaretu, totiž žila P. Marie! Když ve 13. století Svatou zemi ohrožovali muslimové, slétli se andělé, aby tak vzácnou relikvii zachránili. Vznesli se i s domem a letěli do Evropy. Nejprve Svatou chýši umístili v severovýchodní oblasti (dnešního) Chorvatska. Jak se však ukázalo, ani tam nebyla chýše v bezpečí, a tak ji stěhovali ještě několikrát. Nakonec vyhodnotili jako pěkné a bezpečné místo kopec (127 m.n.m), celý porostlý vavřínovými stromy. Latinsky je vavřín laurus, místo obývané vavříny lauretum. Etymologie názvu Loreto je tedy zřejmá.

Díky tolikerému stěhování na křídlech andělů se zdá logické, že zdejší Madona Loretánská je uctívána i jako patronka letců. Dokonce na to obdržela v r. 1920 dekret od papeže Benedikta XV.

Další poznámka o Loretě, která sem nepatří, ale nedokážu si ji odpustit

Jak už bylo řečeno, podle italského vzoru vznikaly Svaté chýše i v jiných zemích. Na území Čech se objevila první Svatá chýše roku 1584 v Horšovském Týně. Řada dalších pak byla vystavěna v rámci emotivního mariánského kultu po roce 1620. Naše nejznámější se nachází v Praze a je nejstarší částí pražské Lorety. Stojí uprostřed rozlehlého nádvoří, které je ze všech stran obklopeno ambity. Základní kámen Svaté chýše byl položen roku 1626, stavby se ujal italský stavitel žijící ve Vídni G. B. Orsi. Po jejím dokončení začal Orsi stavět ambity a průčelí Lorety s hodinovou věž a oběma zvonicemi.