ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Památky Unesco v Itálii

Památky Unesco v Itálii

Mnoho a mnoho let můžete procházet a poznávat památky v Itálii, a stejně vám pořád budou nějaké zbývat. Ani výčet památek Unesco není úplný, ale může být dobrou inspirací.  

 • Skalní kresby ve Val Camonice (Rock Drawings in Valcamonica) Údolí s jedním z největších nalezišť petroglyfů. Zařazeno 1979.
 • Kostel a dominikánský konvent Santa Maria delle Grazie (Church and Dominican Convent of Santa Maria delle Grazie with „The Last Supper“ by Leonardo da Vinci) Kostel a konvent řádu dominikánů Santa Maria delle Grazie s Poslední večeří od Leonarda da Vinci. Zařazeno 1980.
 • Řím – historické centrum (Historic Centre of Rome, the Properties of the Holy See in that City Enjoying Extraterritorial Rights and San Paolo Fuori le Mura.) Historické centrum s antickými památkami a budovy patřící Svaté stolici. Zařazeno 1980, 1990.
 • Florencie – historické centrum (Historic Centre of Florence) Historické centrum města, symbol renesance. Zařazezeno 1982.
 • Piazza del Duomo, Pisa (Piazza del Duomo, Pisa) Mistrovská díla středověké architektury (katedrála, baptisterium a zvonice - Šikmá věž). Zařazeno 1987.
 • Benátky a Benátská laguna (Venice and its Lagoon) Kulturní památky města a na 118 okolních ostrovech. Zařazeno 1987.
 • San Gimignano – historické centrum (Historic Centre of San Gimignano) Historické centrum je typické svými věžemi, symboly bohatství místních patricijských rodin. Zařazeno 1990.
 • Historické centrum Matery (I Sassi di Matera) Historické město. V jeho okolí se nacházejí nejvýznamnější místa pobytu jeskynního člověka v oblasti Středozemí. Zařazeno 1993.
 • Město Vicenza a Palladiovy vily v Benátsku (City of Vicenza and the Palladian Villas of the Veneto) Architekt Andrea Palladio je autorem takzvaného palladianského stylu, který se pak rozšířil do západní Evropy. Zařazeno 1994, 1996.
 • Crespi d´Adda (Crespi d´Adda) Typické dělnické město 19. a 20. století. Zařazeno 1995.
 • Ferrara a delta Pádu (Ferrara, City of the Renaissance, and its Po Delta) Historické jádro města s renesančními památkami. Zařazeno 1995, 1999.
 • Neapol – historické centrum (Historic Centre of Naples) Historické jádro města svědčí o vlivu mnoha kultur. Zařazeno 1995.
 • Siena – historické centrum (Historic Centre of Siena) Příklad středověkého toskánského města. Zařazeno 1995.
 • Castel del Monte (Castel del Monte) Unikátní hrad z 13. století. Zařazeno 1996.
 • Ravenna – raně křesťanské památky (Early Christian Monuments of Ravenna) Raně křesťanské monumenty a mozaiky z 5. až 6. století. Zařazeno 1996.
 • Pienza – historické centrum (Historic Centre of the City of Pienza) Město v Toskánsku, kde se při stavbě začaly poprvé uplatňovat renesanční ideje. Zařazeno 1996.
 • Alberobello (The Trulli of Alberobello) Město s typickými domy (tzv. trulli), které se stavějí z kamenů bez použití malty. Zařazeno 1996.
 • Královský palác Caserta s parkem, akvadukt Vanvitelli a komplex San Leucio z 18. století (18th-Century Royal Palace at Caserta, with the Park, the Aqueduct of Vanvitelli, and the San Leucio Complex) Na seznam je zapsán spolu s parkem, akvaduktem Vanvitelli a komplexem San Leucio. Byl vytvořen Carlem Borbonem v polovině 18. století, aby konkuroval Versailles a Madridu. Zařazeno 1997.
 • Archeologické naleziště v Agrigentu (Archaeological Area of Agrigento) Zbytky chrámů v dórském stylu a pozdější hellenistické a římské město. Zařazeno 1997.
 • Archeologické naleziště v Pompejích, Herculaneu a Torre Annunziata (Archaeological Areas of Pompei, Herculaneum and Torre Annunziata) Města a vily zasypané výbuchem Vesuvu v roce 79. Zařazeno 1997.
 • Botanická zahrada v Padově (Botanical Garden Orto Botanico, Padua) První botanická zahrada na světě, založená r. 1545. Zařazeno 1997.
 • Katedrála, brána Torre Civica a náměstí Piazza Grande v Modeně (Cathedral, Torre Civica and Piazza Grande, Modena) Skvělý příklad románského umění a práce dvou velikých umělců: Giovanni Lanfranca a Wiligelma. Zařazeno 1997.
 • Amalfinské pobřeží (Costiera Amalfitana) Pobřeží Amalfi je ztělesněná fyzická krása a přírodní rozmanitost. Zařazeno 1997.
 • Portovenere, Cinque Terre a ostrovy Palmaria, Tino a Tinetto (Portovenere, Cinque Terre, and the Islands Palmaria, Tino and Tinetto) Ligurská pobřežní oblast mezi Cinque Terre a Portovenere je kulturní krajina velké přírodní i kulturní hodnoty. Zařazeno 1997.
 • Královské budovy rodu Savojského (Residences of the Royal House of Savoy) Komplex budov vévody Emmanuela Philiberta Savojského v Turíně. Zařazeno 1997.
 • Su Nuraxi di Barumini (Su Nuraxi di Barumini) Komplex kruhových obranných věží z otesaného kamene s komnatami s klenutými stropy ze 2. stol. př. n. l. na Sardinii. Zařazeno 1997.
 • Villa Romana del Casale (Villa Romana del Casale) Vila postavená ve 4. stol. v dnešním městě Piazza Armerina na Sicílii, je jedním z nejluxusnějších příkladů památek tohoto typu – mimořádné mozaiky. Zařazeno 1997.
 • Archeologické naleziště a patriarchální bazilika v Aquileie (Archaeological Area and the Patriarchal Basilica of Aquileia) Město raného Říma. Většina stále zůstává neodkryta. Pod poli, lze očekávat významné nálezy. Patriarchální bazilika vyniká mozaikovou dlažbou. Zařazeno 1998.
 • Národní park Cilento a Vallo di Diano s archeologickými nalezišti Paestum a Velia a Certosa di Padula (Cilento and Vallo di Diano National Park with the Archeological sites of Paestum and Velia, and the Certosa di Padula) Řada svatyní a osad podél tří horských hřbetů, táhnoucích se od východu k západu Kampánie. Hranice mezi řeckými koloniemi Magna Grecia a domorodými etruskými a lukánskými obyvateli. Zařazeno 1998.
 • Historické centrum Urbina (Historic Centre of Urbino) Městečko na kopcích z 15. stol. Zařazeno 1998.
 • Hadrianova vila v Tivoli (Villa Adriana Tivoli) Komplex klasických budov postavený v 2. století n. l. římským císařem Hadriánem. Zařazeno 1999.
 • Assisi, bazilika svatého Františka a další františkánské památky (Assisi, the Basilica of San Francesco and Other Franciscan Sites) Velká díla středověkého umění, jako např. bazilika sv. Františka a obrazy malířů jako byl Simone Martini, Cimabue, Pietro Lorenzetti a Giotto. Zařazeno 2000.
 • Město Verona (City of Verona) Verona, město kultury a umění, kde se zachovalo mnoho památek od starověku přes středověk a renesanci. Zařazeno 2000.
 • Liparské ostrovy (Isole Eolie Aeolian Islands) Souostroví vulkanického původu se známou sopkou Stromboli. Zařazeno 2000.
 • Villa d´Este v Tivoli (Villa d´Este, Tivoli) Svým palácem a zahradou je jednou z nejvýznamnějších ukázek nejčistší renesanční kultury. Zařazeno 2001.
 • Pozdně barokní města v údolí Val di Noto (jihovýchodní Sicílie) (Late Baroque Towns of the Val di Noto South-eastern Sicily) Osm měst v jihovýchodní Sicílii: Caltagirone, Militello in Val di Catania, Catania, Modica, Noto, Palazzolo, Ragusa a Scicli. Všechna byla znovu vystavěna po zničujícím zemětřesení v r. 1693. Zařazeno 2002.
 • Sacri Monti v Piemontu a Lombardii (Sacri Monti of Piedmont and Lombardy) Celkem 9 architektonických celků kaplí a jiných staveb pocházejících z 16. a 17. století. Zařazeno 2003.
 • Etruské nekropole Cerveteri a Tarquinia (Etruscan Necropolises of Cerveteri and Tarquinia) Dva velké etruské hřbitovy, které reprezentují odlišné typy pohřebních praktik v období od 9. do 1. století př. n. l.  Zařazeno 2004.
 • Val d´Orcia(Val d´Orcia) Krajina v údolí Val d´Orcia v Toskánsku je součástí oblasti kolem Sieny, jež se vyvíjela od 14. století pod vlivem města. Zařazeno 2004.
 • Syrakusy a skalní nekropole Pantalica (Syracuse and the Rocky Necropolis of Pantalica) V Syrakusách je dochována osada Ortygia založená Řeky z Koryntu v 8. stol. př.n.l. Nekropole Pantalica zahrnuje na 5 000 hrobek vytesaných ve skále ze 13. až 15. stol. př. n. l. Zařazeno 2005.
 • Janov: Le strade Nuove a komplex Palazzi dei Rolli (Genoa: Le Strade Nuove and the system of the Palazzi dei Rolli) Historické centrum Janova vzniklé na přelomu 16. a 17. stol. je prvním příkladem urbanistického plánování centra města v Evropě. Zařazeno 2006.
 • Rhétská dráha (Rhaetian Railway in the Albula / Bernina Landscapes) Společně se Švýcarskem. Zařazeno 2008.
 • Mantova a Sabbioneta (Mantua and Sabbioneta) Obě města nabízí významné svědectví o urbanistických, architektonických a uměleckých představách renesance. Tato dvě města jsou důležitá z hlediska architektury a pro svou jedinečnou roli při šíření renesanční kultury.) Zařazeno 2008.
 • Dolomity(The Dolomites) Krasový systém, ledovec, hluboká údolí, skladní stěny. Zařazeno 2009.
 • Monte San Giorgio(Monte San Giorgio) Zalesněná hora jižně od Luganského jezera je považována za nejbohatší naleziště mořských fosilií z doby středního triasu. Zařazeno 2003, rozšířeno 2010.