ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Geografie Itálie

Geografie Itálie

Itálie je země mnoha tváří. Je živá, úchvatná, jedinečná, temperamentní a sladká, ale i nespoutaná a nevyzpytatelná, plná „italských móresů“ s neodmyslitelnou siestou a také plná intrik, skandálů i násilí. Bohatá a rozmanitá historie, se kterou se setkáte na každém kroku, naplňuje mysl každého návštěvníka a probouzí jeho představivost…Při vůni pizzy a hlučných rozhovorech domorodců provázených typickou gestikulací se člověk snadno zasní.. Móda, fotbal, „cosa nostra“, „Ferrari“, památky UNESCO, moře i hory a samozřejmě skvělé jídlo a víno… to všechno je Itálie.

Geografické informace

Název oficiální:

 • Originální název: Repubblica Italiana
 • Český název: Italská republika

Rozloha:

 • celková rozloha:  301 340 km2
 • porovnání rozlohy s ostatními zeměmi je 71.
 • celková rozloha půdy: 294 140 km2
 • vodní plocha: 7 200 km2
 • včetně ostrovů Sardinie a Sicílie

Počet obyvatel:

 • celkový počet obyvatel Itálie: 60 574 609  (konec října 2010)
 • porovnání zalidnění s ostatními státy je 23.

Hustota zalidnění:

 • Hustota na km2:  201obyv. (konec října 2010)

Státoprávní uspořádání:

 • Státní zřízení: republika s dvoukomorovým parlamentem
 • Hlava státu: Úřadujícím prezidentem je Giorgio Napolitano
 • Předseda vlády: Silvio Berlusconi
 • Účast v mezinárodních organizacích: EU, NATO,  OSN, CE, OBSE, OECD, G8

Hlavní město:

Řím se rozprostírá ve střední části Apeninského poloostrova na březích řeky Tiber, do které se vlévá řeka Aniene, už více jak 2 700 let, patří tedy k nejstarším městům Evropy. Jeho rozloha činí 1 285 km2, celá aglomerace města ale čítá 5 352 km2. Žije zde přes 2,7 milionů obyvatel, v celém okolním území města pak žije okolo 5,5 milionů obyvatel. Hustota zalidnění Říma je 2 105 obyvatel na km2.
Je politické, administrativní a kulturní centrum. Je jedním z nejvýznamnějších historických a kulturních středisek na světě. Je sídlem katolické církve.
Historické centrum města je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Má dva svaté patrony, sv. Petra a sv. Pavla.

Nejvýznamnější města:

 • Řím                  2.748.809
 • Milano             1.311.741
 • Neapol            960.082
 • Turín                908.960
 • Palermo           656.358
 • Janov               608.769
 • Boloň               378.823
 • Florencie          369.037
 • Bari                 319.896
 • Catania            295.155
 • Benátky           272 359
 • Zdroj: ISTAT, 30.4.2010

Jazyk:

 • úřední jazyk: italština
 • používanéjazykyv oblastech se zvláštní autonomií:
  • němčina (Alto Adige/Südtirol, neboli Jižní Tyrolsko)
  • slovinština (Friuli - Venezia Giulia)
  • francouzština (Valle d´Aosta)

Národnostní složení:

 • 98 % občanů Itálie se hlásí k italské národnosti;
 • další jazykové a etnické skupiny:
  • německá (Alto Adige)
  • slovinská (Friuli - Venezia Giulia)
  • francouzská (Valle d´Aosta)
  • cikánské (rómská, sintská)
  • africké, asijské

Náboženství:

 • 97 % obyvatelstva deklaruje katolické vyznání
 • 1,5 % se hlásí k valdenské evangelické církvi
 • 0,5%  muslimové a ostatní

Přírodní poměry:

Itálii lze fakticky rozdělit do tří částí:

 • Kontinentální Itálie je tvořena Pádskou nížinou a Alpami, kdy na jihu je ohraničena pomyslnou čárou mezi městy La Spezia a Rimini.
 • Apeninský poloostrov (nejjižnějším výběžkem pevninské Itálie je městečko Melito v Kalábrii.
 • Italské ostrovy (Itálie má mnoho ostrovů, kdy největší dva jsou Sicílie a Sardinie). 5 největších ostrovů Itálie:
  • Sicílie (25 7007 km)
  • Sardinie (24 090 km)
  • Elba (223 km)
  • Ostrov S. Antioca (108,9 km)
  • Pantelleria (83 km)
 • Moře a pobřeží: Včetně ostrovů má italské pobřeží délku 7 600 km. Itálie je obklopena Jaderským, Jónským, Tyrhénským a Ligurským mořem.
 • Jezera: Itálie má přes 1000 jezer, kdy velká část z nich byla vytvořena uměle. V Itálii jsou také pobřežní jezera, například jezero Lesina, které je odděleno od moře pouze úzkým pruhem země.

Hospodářství:

Ekonomická charakteristika: Itálie je vyspělá průmyslová země, která v poválečných a zejména 60. a 70. letech zaznamenala obrovský hospodářský rozvoj, který trval až do r. 1990 a zařadil zemi podle hodnoty produkce na 3. místo v Evropě a 6. místo na světě.

V italském hospodářství, tak jako v ostatních vyspělých zemích, převažuje sektor služeb, velmi významnou roli ale, především v rámci mezinárodního obchodu, hraje průmysl. Nejvýznamnější je průmysl textilní, oděvní, kožedělní, obuvnický, čehož jsou důkazem známé designové a módní značky, známé po celém světě, a průmysl potravinářský.
Itálie je také mezinárodně významná svým hutnictvím, vyváží především do Německa, ale i do České republiky.

S italským potravinářským průmyslem je neodmyslitelně spjato zemědělství - v EU je Itálie jedním z největších producentů zemědělských produktů. Jde především o pšenici, kukuřici, rýži, zeleninu a další. Velmi významné je i pěstování ovoce - citrusové plody, jablky, hrušky, broskve a samozřejmě vinná réva.