ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Krásy Gruzie a Kavkazu

Termíny zájezdu

TermínPočet dníObj. číslo
4. 7. – 18. 7. 202415 dní26017401

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA!

18. 7. – 1. 8. 202415 dní26017402

AKTUÁLNĚ PLNO!

Na co se můžete těšit?

  • Tři nejkrásnější oblasti gruzínského Velkého Kavkazu
  • „Stověžatá“ Horní Svanetie , proslulá obrannými věžemi
  • Tradiční pohostinnost kavkazských horalů
  • Klášter Gelati , pevnost Ananuri, staré Tbilisi
  • V ceně polopenze a obědové balíčky

Popis

Gruzie je zemí mimořádných přírodních krás, kulturních i historických hodnot a tradičně pohostinných obyvatel. Její severní hranicí s Ruskem tvoří velkolepé hřebeny Velkého Kavkazu, a především k nim zamíříme na tomto zájezdu. Horské oblasti Gruzie bývaly synonymem odolnosti vůči vnějším vlivům i nepřátelům, právě sem po staletí Gruzínci často ukrývaly cenné křesťanské památky. Nejvýraznějším symbolem nezdolnosti místních obyvatel jsou středověké obranné kamenné věže, které jsou součástí tradičních obytných domů a dodnes se o ně jednotlivé rody starají. Přívětivé gruzínské klima zatlačuje na jižních svazích Kavkazu bílé ledovce do vyšších poloh, takže malebně zelené horské doliny i níže položené hřebeny nabízejí ideální podmínky pro pěší turistiku, v našem případě velmi nenáročnou. A po návratu z výletu nás svérázní horalé pohostí místními sýry, plackami kubdari s masem a horskými bylinami, skopovou pečení i čačou, gruzínskou pálenkou z vinné révy.

Postupně navštívíme tři národnostně i kulturně odlišné oblasti Velkého Kavkazu. Nejprve Horní Svanetii, dříve nejobtížněji dostupnou část země v srdci centrálního Kavkazu, obklopenou čtyř až pětitisícovými hřbety včetně gruzínského nejvyššího vrcholu Šchary, v jejíchž kamenných vesničkách jako by se zastavil čas. Do druhé oblasti pronikneme vyhlídkovou horskou silnicí přes Křížový průsmyk, ležící na pomezí centrálního a východního Kavkazu. Zde je dominantou pětitisícový Kazbek, gruzínsky Mkinvartsveri, pod nímž Darialská soutěska řeky Těrek vytvářela historickou bránu pro poutníky, mířící od severu k jihu napříč Kavkazem. V závěru zamíříme do Thušska, odlehlé oblasti na východě, kde nahlédneme do tradičního životního stylu a projdeme se krásnými horami mezi typickými stády ovcí a koz. A při přejezdech prosluněnými nížinami se zastavíme u raně středověkých klášterů, ve zrenovovaných historických městech, ve skalních soutěskách i ve vinařství.

Přečtěte si článek Ruch a pohostinnost gruzínských uliček - o krásách a zajímavostech Gruzie, jehož autorem je Petr Novotný, ředitel CK Adventura.

Program

1. - 2. den

Letecky Praha – Kutaisi, přílet v noci, ubytování a odpočinek, prohlídka historického centra Kutaisi; vycházka listnatými lesy mezi kláštery Gelati  a Motsameta (4,5 km/ ↑ 100 m/ ↓ 275 m/ 2,5 h). 

3. den

Přejezd do Mestie – centra Horní Svanetie, po cestě zastávka u přehrady Inguri

4. den

Horské osady s typickými obrannými věžemi obklopené nádhernými velehorskými panoramaty, návštěva starého svanského domu Machubi; pěšky z Mestie přes vesničky se svanskými věžemi do malebného údolí Mulachi (15 km/ ↑ 600 m/ ↓ 500 m/ 6 h).

5. den

Přejezd terénními auty přes horské sedlo Ugyr až do nejodlehlejší a nejpůsobivější osady Ušguli  – nejvýše položené trvale osídlené vesničky v Evropě, fakultativně projíždka na koních k ledovci pod nejvyšší vrchol Gruzie, majestátní Šcharu (5065 m) (17 km/ ↑ 430 m/ ↓ 430 m/ 5 h), případně 12 km na koni a 5 km pěšky.

6. den

Sjezd z Horní Svanetie, zastávka na pobřeží Černého moře v letovisku Anaklie.

7. den

Přejezd se zastávkami – Uplisciche – skalní město z 1. st. př.Kr., ochutnávka místního vína, město Gori se Stalinovým rodným domem, přejezd horskou silnicí přes hlavní hřeben Kavkazu, přes Křížový průsmyk (2370 m) do Stepancmindy (dříve Kazbegi)

8. den

Pěší výlet ke klášteru Cminda Sameba v úbočí mohutného vyhaslého vulkánu Kazbek (5033 m) (7 km/ ↑ 450 m/ ↓ 450 m/ 4 h), projížďka dramatickou Darialskou soutěskou k ruské hranici a vycházka k vodopádům Gveleti a do vesničky Tsdo (3 km/ ↑ 400 m/ ↓ 400 m/ 1,5 h), shlížející na soutěsku ze skal jak z orlího hnízda.

9. den

Pěší výlet údolím Truso horskými vesničkami k minerálním pramenům i travertinovým útvarům (20,5 km/ ↑ 380 m/ ↓ 380 m/ 6,5 h).

10. den

Sjezd do Kachetie, hlavní vinařské oblasti Guzie, návštěva vinařství; cestou návštěva duchovního srdce Gruzie městečka Mccheta s katedrálou Sveticchoveli  a zastávka v kachetském krajském městě Telavi.

11. den

Terénními auty přes sedlo Abano (2900 m) do horami izolovaného Thušska, cestou uvidíme nádherný pravoslavný klášter Alaverdi. Centrální vesnice Omalo a pěší procházka k pevnosti Keselo (4 km/ ↑ 240 m/ ↓ 240 m/ 1,5 h).

12. den

Pěšky údolím řeky Pirikiti Alazani přes středověké thušské vesničky. Celkem dva výlety – první z nejvzdálenější vesnice Girevi do malebné Parsmy (4,5 km/ ↑ 180 m/ ↓ 200 m/ 1,5 h), druhý okruh z Dartla přes Kvavlo a Dano (7 km/ ↑ 400 m/ ↓ 400 m/ 3 h).

13. den

Pěší výlet po ,,Panorama trailu" na hřebeni Makratela s vyhlídkami na čtyřtisícové hraniční pásmo hor i do hluboce zařezaných údolí Pirikitské a Gomecarské Alazani (16,5 km/ ↑ 900 m/ ↓ 1300 m/ 7 h).

14. - 15. den

Přejezd do hlavního města Tbilisi – procházka křivolakými uličkami historického centra a prohlídka pevnosti Narikala, letecky zpět do Prahy.

Podmínky