ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Krásy Gruzie a Kavkazu

poznávací zájezdyturistické zájezdy1-2 nenáročný / středně náročný★★ jsem ochoten cestovat skromněji

Termíny zájezdu

TermínPočet dníObj. číslo
4. 7. – 18. 7. 202415 dní26017401

POSLEDNÍ VOLNÉ MÍSTO!

18. 7. – 1. 8. 202415 dní26017402

AKTUÁLNĚ PLNO!

Na co se můžete těšit?

  • Tři nejkrásnější oblasti gruzínského Velkého Kavkazu
  • „Stověžatá“ Horní Svanetie , proslulá obrannými věžemi
  • Tradiční pohostinnost kavkazských horalů
  • Klášter Gelati , pevnost Ananuri, staré Tbilisi
  • V ceně polopenze a obědové balíčky

Popis

Gruzie je zemí mimořádných přírodních krás, kulturních i historických hodnot a tradičně pohostinných obyvatel. Její severní hranicí s Ruskem tvoří velkolepé hřebeny Velkého Kavkazu, a především k nim zamíříme na tomto zájezdu. Horské oblasti Gruzie bývaly synonymem odolnosti vůči vnějším vlivům i nepřátelům a právě sem po staletí Gruzínci často ukrývali cenné křesťanské památky. Nejvýraznějším symbolem nezdolnosti místních obyvatel jsou středověké obranné kamenné věže, které jsou součástí tradičních obytných domů a dodnes se o ně jednotlivé rody starají. Přívětivé gruzínské klima zatlačuje na jižních svazích Kavkazu bílé ledovce do vyšších poloh, takže malebně zelené horské doliny i níže položené hřebeny nabízejí ideální podmínky pro pěší turistiku, v našem případě velmi nenáročnou. A po návratu z výletu nás svérázní horalé pohostí místními sýry, plackami kubdari s masem a horskými bylinami, skopovou pečení i čačou, gruzínskou pálenkou z vinné révy.

Postupně navštívíme tři národnostně i kulturně odlišné oblasti Velkého Kavkazu. Nejprve Horní Svanetii, dříve nejobtížněji dostupnou část země v srdci centrálního Kavkazu, obklopenou čtyř až pětitisícovými hřbety včetně gruzínského nejvyššího vrcholu Šchary, v jejíchž kamenných vesničkách jako by se zastavil čas. Do druhé oblasti pronikneme vyhlídkovou horskou silnicí přes Křížový průsmyk, ležící na pomezí centrálního a východního Kavkazu. Zde je dominantou pětitisícový Kazbek, gruzínsky Mkinvartsveri, pod nímž Darialská soutěska řeky Těrek vytvářela historickou bránu pro poutníky, mířící od severu k jihu napříč Kavkazem. V závěru zamíříme do Thušska, odlehlé oblasti na východě, kde nahlédneme do tradičního životního stylu a projdeme se krásnými horami mezi typickými stády ovcí a koz. A při přejezdech prosluněnými nížinami se zastavíme u raně středověkých klášterů, ve zrenovovaných historických městech, ve skalních soutěskách i ve vinařství.

Přečtěte si článek Ruch a pohostinnost gruzínských uliček – o krásách a zajímavostech Gruzie, jehož autorem je Petr Novotný, ředitel CK Adventura.

Program

1.–2. den

Letecky Praha – Kutaisi, přílet v noci, ubytování a odpočinek, prohlídka historického centra Kutaisi; vycházka listnatými lesy mezi kláštery Gelati a Mocameta (4,5 km / ↑100 m / ↓275 m / 2,5 h).

3. den

Přejezd do Mestie (centrum Horní Svanetie) – cestou zastávka u přehrady Inguri.

4. den

Horské osady s typickými obrannými věžemi, obklopené nádhernými velehorskými panoramaty – návštěva starého svanského domu Machubi; pěšky z Mestie přes vesničky se svanskými věžemi do malebného údolí Mulachi (15 km / ↑600 m / ↓500 m / 6 h).

5. den

Přejezd terénními auty přes horské sedlo Ugyr až do nejodlehlejší a nejpůsobivější osady Ušguli  (nejvýše položená trvale osídlená vesnička v Evropě) – fakultativně projíždka na koních k ledovci pod nejvyšší vrchol Gruzie, majestátní Šcharu (5065 m) (17 km / ↑430 m / ↓430 m / 5 h), případně 12 km na koni a 5 km pěšky.

6. den

Sjezd z Horní Svanetie, zastávka na pobřeží Černého moře v letovisku Anaklie.

7. den

Přejezd se zastávkami – Uplisciche (skalní město z 1. stol. př. Kr.) a ochutnávka místního vína, město Gori se Stalinovým rodným domem; přejezd horskou silnicí přes hlavní hřeben Kavkazu – přes Křížový průsmyk (2370 m) do Stepancmindy (dříve Kazbegi).

8. den

Pěší výlet ke klášteru Cminda Sameba v úbočí mohutného vyhaslého vulkánu Kazbek (5033 m) (7 km / ↑450 m / ↓450 m / 4 h), projížďka dramatickou Darialskou soutěskou k ruské hranici a vycházka k vodopádům Gveleti a do vesničky Tsdo (3 km / ↑400 m / ↓400 m / 1,5 h), shlížející na soutěsku ze skal jak z orlího hnízda.

9. den

Pěší výlet údolím Truso horskými vesničkami k minerálním pramenům i travertinovým útvarům (20,5 km / ↑380 m / ↓380 m / 6,5 h).

10. den

Sjezd do Kachetie (hlavní vinařská oblast Guzie) – návštěva vinařství; cestou návštěva duchovního srdce Gruzie městečka Mccheta s katedrálou Sveticchoveli  a zastávka v kachetském krajském městě Telavi.

11. den

Terénními auty přes sedlo Abano (2900 m) do v horách izolovaného Thušska – cestou uvidíme nádherný pravoslavný klášter Alaverdi; centrální vesnice Omalo a pěší procházka k pevnosti Keselo (4 km / ↑240 m / ↓240 m / 1,5 h).

12. den

Pěšky údolím řeky Pirikiti Alazani přes středověké thušské vesničky – celkem dva výlety: první z nejvzdálenější vesnice Girevi do malebné Parsmy (4,5 km / ↑180 m / ↓200 m / 1,5 h), druhý okruh z Dartla přes Kvavlo a Dano (7 km / ↑400 m / ↓400 m / 3 h).

13. den

Pěší výlet po ,,Panorama trailu" na hřebeni Makratela s vyhlídkami na čtyřtisícové hraniční pásmo hor i do hluboce zařezaných údolí Pirikitské a Gomecarské Alazani (16,5 km / ↑900 m / ↓1300 m / 7 h).

14.–15. den

Přejezd do hlavního města Tbilisi – procházka křivolakými uličkami historického centra a prohlídka pevnosti Narikala; letecky zpět do Prahy.

Podmínky