ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Gruzie – treking v Thušsku

turistické zájezdy2 středně náročný program★★ jsem ochoten cestovat skromněji

Termíny zájezdu

TermínPočet dníObj. číslo
20. 7. – 31. 7. 202412 dní48553410

Na co se můžete těšit?

  • Osmidenní treking – okruh Thušskem
  • Po hřebenech i údolími s vesnicemi a strážními věžemi
  • Setkání se stále živou pohanskou vírou
  • Putování nalehko, ubytování v rodinných penzionech

Popis

Thušsko je nejizolovanější horská oblast Gruzie, od centrální části země je odříznutá hřbetem Vysokého Kavkazu. Údolí se tu stáčejí už směrem na sever do muslimského Dagestánu. Z křesťanské Gruzie se do Thušska chodilo přes vysoká horská sedla od jihu. Jedním z nich, sedlem Abano (2920 m), vede od 80. let minulého století prašná silnička a učinila z něj nejvyšší sjízdné sedlo na Kavkaze. Thušové dnes po většinu roku žijí v podhorských nížinách a do svých starých vesnic plných pevnostních staveb a strážních věží se vracejí jen na pár letních měsíců. V tu dobu ožívají odlehlá horská údolí pohanskými i křesťanskými slavnostmi. Pokřesťanštěné pohanství je tu stále živé a pohanských svatyní je tu po vesnicích rozeseta více než stovka. Na přelomu července a srpna thušské vesnice slaví jedna po druhé své největší svátky.
Thušsko je i jedním z gruzínských národních parků, chrání se tu unikátní horské lesy a ekosystémy i vyhynutím ohrožené druhy velkých kavkazských savců: kozy bezoárové, kavkazští tuři a stále se ještě čeká, zda se z říše zkazek nevrátí i leopard.
Trasa treku vede podél dvou hlavních thušských údolí, při přechodu mezi nimi překonáme hřbet se sedlem ve výšce 2900 m. V severním údolí, kudy vede hlavní stezka přes hory do sousedního Chevsurska, ukazuje množství strážních věží na blízkost Dagestánců a Čečenců, v méně navštěvovaném jižním údolí projdeme odlehlými, už ne tak důkladně opevněnými vesnicemi. Turisté sem dorazí jen zřídka. Osady jsou tu posazeny vysoko ve svazích i přímo na horských hřbetech, odkud nás čekají překrásné výhledy z cest po horských hřebenech. 
Cesta do hor a z hor vede přes Kachetii. Je to nejvyhlášenější vinařská oblast Gruzie a místo s bohatou historií a s řadou významných kostelů a klášterů. Zastavíme se tu jak v katedrálách, tak i u vína.

Program

1.–2. den

Letecky Praha – Tbilisi, ubytování. Z Tbilisi minibusem přes průsmyk Gombori do vinařské provincie Kachetie: ruiny pevnosti Udžarma, kostel a zbytky středověké akademie Ikalto, donedávna největší sakrální stavba v zemi, a monumentální katedrála Alaverdi z 11. století Nocleh u kachetských vinařů.

3. den

Pokračujeme terénními auty do hor přes sedlo Abano (2920 m), nejvyšší sjízdné sedlo v Gruzii a na celém Kavkaze, a poté vyrazíme pěšky s vyhlídkami na hlavní kavkazský hřeben do centra Thušska, do vesnice Omalo s pevností Keselo.

4. den

Ranní návštěva skupiny věží Keselo a etnografické expozice v jedné z nich, poté zahájíme týdenní pěší okruh Thušskem, na nocleh dorazíme do vesnice Diklo (↑ 550 m/ ↓ 450 m/ 5 h), v podvečer se vydáme k ruinám dramaticky položené pevnostní vesnice Diklo, ležící kousek od hranic s Dagestánem.

5. den

Z Diklo vyjdeme na postranní hřeben, sejdeme dolů k řece Alazani a opět vystoupáme k odlehlé vesnici Čiro, abychom na noc dorazili do malebné vesnice Dartlo, položené v údolí – zde začíná oblast, jejíž strážní věže jsou těmi nejzachovalejšími v Thušsku (↑ 600 m/ ↓ 350 m/ 5,5 h).

6. den

Ráno opět vystoupáme vysoko do svahů a nad hluboce zaříznutým údolím Pirikiti Alazani přes vesnice Kvavlo, Dano a Parsma dorazíme do nejvýše položené obydlené vesnice tohoto údolí Girevi, dál už vedou jen horské stezky přes sedla do sousedního Chevsurska (↑ 600 m/ ↓ 350 m/ 5,5 h).

7. den

Dovolí-li nám to stav vody, přebrodíme v sedle koní řeku a navštívíme opuštěnou vesnici Hegho se zachovanými domy mrtvých, na cestě zpět pak můžeme vystoupat k původně nejvýše položené vesnici Čontio (2200 m), která dnes už leží v ruinách. Jelikož budeme mít nocleh opět ve vesnici Girevi, je tento den možné strávit i jako odpočinkový.

8. den

Vrátíme se do vesnice Parsma a odtud vystoupáme na hřeben oddělující dvě hlavní thušská údolí a přes sedlo Nakaičo (2900 m) sejdeme do údolí Gometsari, nocleh ve Verchovani (↑ 950 m/ ↓ 1050 m/ 7 h).

9. den

Výprava do nejodlehlejší části Thuššska, do oblasti Tsovata, jejíž vesnice jejich obyvatelé dávno opustili, ale dodnes se z podhůří k ruinám vesnických staveb každoročně sjíždějí na oslavu svátků; na nocleh se údolím vrátíme zpět do Verchovani (↑ 200 m/ ↓ 200 m/ 5,5 h).

10. den

Po hřebenech jižní části Thušska – od vesnice Doču s mohutnými pevnostními obytnými domy se vyhlídkovou cestou po centrálním hřebenu oblasti vrátíme do Omala (↑ 900 m/ ↓ 950 m/ 6,5 h).

11.–12. den

Rozloučení s Thušskem. Terénními auty přes sedlo Abamo zpět do Kachetie, město Telavi, centrum Kachetie s elegantním královským palácem prozrazujícím perský vliv; návrat do Tbilisi, volný podvečer a nocleh v Tbilisi. Následující den brzy ráno letecky zpět do Prahy.

Podmínky