ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Gruzie – Vysokým Kavkazem v terénních autech

Termíny zájezdu

TermínPočet dníObj. číslo
6. 9. – 23. 9. 202418 dní48550410

Na co se můžete těšit?

  • Čtyřmi horskými oblastmi – Thušsko, Chevsursko, Kazbek, Svanetie
  • V terénních autech horskými cestami a přes vysoká sedla
  • Pěšky nejkrásnějšími stezkami gruzínského Vysokého Kavkazu
  • Horské kostelíky, pohanské svatyně a katedrály v podhůří
  • Pěší túry nalehko, noclehy pod střechou 

Popis

Vydáme se do nejatraktivnějších částí gruzínského Vysokého Kavkazu. Během dvou a půl týdne návštěvíme čtyři horské oblasti, čas bude i na návštěvu podhorských katedrál severní Gruzie a na závěrečnou koupel v Černém moři. Každé z navštívených pohoří má bohatou historii a osobitou, stále živou tradiční kulturu. Thušsko s desítkami dochovaných i rozpadajících se pevnostních věží a více než stovkou pohanských svatyní. Chevsursko s nejzachovalejší pevnostní vesnicí a nejživějšími pohanskými rituály. Kraj pod Kazbekem – Khevi (doslova přeloženo Soutěska), kterým po staletí vedla obchodní a vojenská cesta spojující sever a jih Kavkazu. A nejkrásnější kus Gruzie – Svanetie s pětitisícovkami, ledovci a desítkami horských kostelíků, které byly a některé stále jsou pokladnicemi středověkého umění s ikonami a bohatou freskovou výzdobou. V podhůří se vydáme i po méně obvyklých cestách a kromě "povinných" zastávek se podíváme i na místa zřídkakdy navštěvovaná.

Zájezd je svým charakterem na půl cesty mezi turistickým a poznávacím zájezdem, větší váhu v programu však má pěší turistika. Plně využijeme výhod vlastní dopravy terénními vozy, v autech se převezeme přes tři sedla převyšují 2500 m  (dvě z nich jsou sjízdná jen několik měsíců v roce) do izolovaných horských oblastí, další dvě sedla (jedno z nich vysoké 3300 m) zdoláme na pěších túrách. Pohybovat se budeme i pod dvěmi pětitisícovkami – Kazbekem (5033 m) a nejvyšší horou Gruzie Šchara (5193 m). Dostaneme se do srdce kavkazských hor a tomu bude odpovídat i místy jednodušší ubytování v horských rodinných penziónech. Pěšky pak absolvujeme ty nejkrásnější úseky horských tras – jdeme vždy nalehko, zavazadla nám vezou auta. Zařazené horské túry jsou technicky nenáročné, obstojná fyzická kondice se však předpokládá.

Program

1.–2. den

Letecky Praha – Tbilisi, ubytování, celodenní prohlídka města, považovaného za nejkrásnější metropoli Zakavkazska.

3.–6. den

Thušsko:   Cesta do hor vinařskou provincií Kachetií – centrum oblasti město Telavi s elegantním palácem prozrazujícím perský vliv a donedávna největší sakrální stavba v zemi, monumentální katedrála Alaverdi z 11. století. Pokračujeme do Thušska, nejizolovanější oblasti Gruzie, do které vede cesta jen přes nejvyšší sjízdné horské sedlo na Kavkaze (2920 m). Začneme túrou po centrálním hřebenu a  po trasách vedených vysoko nad údolími i podél řek dorazíme  do vesnic pevnostních věží a pohanských svatyní Dartlo, Parsma a Girevi. Vrátíme se do střediska Omalo s pevností Keselo, přejedeme zpět do Kachetie a navštívíme kachetské vinařství a ochutnáme místní vína.

7.–9. den

Chevsursko:   Kachetii opustíme po lesních cestách a hluboko uprostřed lesů se zastavíme v opuštěném klášteru Kvetera, cestou do horního Chevsurska pak u nejdůležitějších pohanských chevsurských svatyní. Poté přes sedlo Datvisdžvari (2680 m) dorazíme do Šatili, nejdochovalejší vesnice a pevnosti. Pěšky vystoupáme hluboko zaříznutými údolími přes Mutso, Ardoti a Chachabo k horskému sedlu, odkud už uvidíme náš další cíl, horu Kazbek (5030 m).

10.–11. den

Oblast Kazbeku:  Dlouhý celodenní přechod přes sedlo Roška (3300 m) pod monumentální Kazbek. Následující ráno výstup k nádherně položenému kostelíku Cminda Sameba. Projedeme dramatickou Darialskou soutěskou až k hranicím s Ruskem a projdeme si údolí Truso. Poté se vydáme na jih po staré vojenské silnici a hřeben Kavkazu zde překonáme sedlem ve výšce 2370 m. Pokračujeme přes horské středisko Gudauri a pevnostní katedrálu Ananuri do městečka Mccheta.

12.–13. den

Katedrály v podhůří a vodopády oblasti Martvili:  Bývalé hlavní město Mccheta  s nejvýznamnější katedrálou v zemi. Při přjezdu k západu se stavíme se u bizarního památníku, Stalinova rodného domku v Gori. Čeká nás i Kutaisi, "druhé hlavní město" Gruzie se zrekonstruovaným centrem a věncem starobylých katedrál, nejznámější z nich je klášter Gelati . Hluboko v lesích se budeme mít možnost vykoupat pod vodopády v oblasti Martvili. Posléze horskou silnicí údolím řeky Inguri dorazíme do Horní Svanetie.

14.–16. den

Horní Svanetie:  Vyjedeme za jedinečnými výhledy k jezerům Koruldi (2740 m), navážeme pěším přechodem ve svahu pod nejkrásnější horou Kavkazu Ušbou (4710 m). Navštívíme svanské kostelíky z 10.–13. století s bohatou freskovou výzdobou, svanskou věž a starý svanský dům v Mestii. Projdeme se mezi vesnicemi komunity Ušguli  (2150 m) s desítkami obranných věží apod nejvyšší horu Gruzie Šchara (5193 m). Užijeme si i celodenní přechod Svanetského hřebene s výhledy na panorama hlavního kavkazského hřbetu.

17.–18. den

Přejezd do přístavu a letoviska Batumi, procházka slavnou botanickou zahradou nebo koupání na březích Černého moře. Letecky zpět do Prahy.

Podmínky