ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vezelay

Vezelay

Vezelay (vezlé). „Věčný pahorek“ se stal už ve středověku důležitým poutním místem. Vyráželi odsud křižáci na svá tažení do Svaté země i poutníci do Santiaga de Compostely. Sem zase mířili poutníci uctít ostatky svaté Máří Magdaleny. Opatství bylo založeno v polovině 9. století dole v údolí, již roku 887 ale bylo přemístěno na pahorek, který jej měl chránit před útoky Normanů. Od 11. století, kdy papež prohlásil ostatky Maří Magdaleny za pravé, se do opatství začaly hrnout zástupy věřících. Překrásný kostel je vybudován ve vrcholně románském stylu a zařazen na seznam UNESCO. Velká a jasná okna gotického kůru osvětlují vnitřní prostor chrámu podmanivým světlem a vytvářejí tak působivý kontrast s potemnělým okolím románské lodi. Hlavice sloupů jsou nádherně zdobené biblickými výjevy.