ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Burgundsko - dějiny a kultura

Burgundsko - dějiny a kultura

Vzhledem ke své zeměpisné poloze se Burgundsko nacházelo vždy v centru dění. Právě zde se odehrávaly rozhodující epizody tažení Gaia Julia Caesara, které znamenaly dobytí Galie. Ve středověku zde záhy vznikají významné církevní stavby a kraj se stává základnou dvou mocných mnišských řádů – benediktinů (v Cluny) a cisterciáků (v Citeaux). Burgundsko se záhy stává důležitým duchovním, intelektuálním, uměleckým i politickým centrem. Ve 14. a 15. století patří k nejmocnějším státním útvarům Evropy a po určitou dobu dokonce existenčně ohrožuje samotnou Francii, k níž je však nakonec připojeno r. 1477. Výhodná pozice na cestě z Paříže ke Středozemnímu moři, slavné vinice a úrodná půda Burgundsku vždy zajišťovaly bohatství a nejinak je tomu dnes, kdy se k těmto faktorům přidal ještě turismus. Poklidné a převážně venkovské Burgundsko se tak řadí mezi nejbohatší regiony současné Francie.