ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Francouzské středohoří - dějiny a kultura

Francouzské středohoří - dějiny a kultura

Auvergne je bývalá francouzská provincie, pojmenovaná podle galského kmene Arvernů. Kmen dlouho vzdoroval Římanům pod velením náčelníka Vercingetorixe. Po bitvě u Alesie si však Římané kmen definitivně podrobili. Po úpadku impéria se území dostalo pod nadvládu Vizigótů a následně Franků. Později se Auvergne stala součástí Akvitánie. Poté se u moci střídalo mnoho různých francouzských rodů (např. Bourboni). Na sklonku 17. století se nakonec Auvergne připojila k francouzské monarchii. V roce 1790 byla Auvergne rozdělena do tří různých departmentů a až v 70. letech 20. století se jakožto region navrátila ke svému původnímu názvu. Během druhé světové války bylo zdejší město Vichy centrem francouzského fašistického státu, tzv. Vichistická Francie.

Oblast Cévennes na jih od Auvergne tradičně patří mezi nejřidčeji osídlené oblasti Francie (7 obyvatel na km2). Jedná se o drsný, nepřístupný kraj. Za náboženských válek a později za vlády Ludvíka XIV. a XV. se Cévennes staly baštou odporu protestantů proti katolíkům. Za 2. světové války tu pak operovaly mnohé partyzánské oddíly. Od jejího konce dochází k trvalému odlivu obyvatelstva a opuštěné domy si stále častěji kupují německé a holandské rodiny za účelem rekreace.

Díky tomu, že byla Auvergne po dlouhou dobu izolovaná od zbytku Francie, mnoho starých tradic a zvyků je stále živých. Mezi významné slavnosti patří Fête de la Saint-Jean, svátek sv. Jana (24. června), který vychází z původně pohanských oslav letního slunovratu. Místní se v tento den oblékají do tradičního kroje biaude. Ženy si berou dlouhé, pestrobarevné šaty, které ještě zkrášlují ozdobnými zástěrami a čepci. Muži nosí tmavomodré haleny, kolem krku červený šátek a na hlavě černý plstěný klobouk. Na nohou mají černé kalhoty a velké dřeváky, kterými si podupávají do rytmu tance Bourrée. Ten má své kořeny v 18. století a inspiraci z něj čerpali i J. S. Bach či Fréderique Chopin. Pro Auvergne je také příznačný kult Panny Marie, který je zde silnější, než kdekoliv ve Francii. Místní sochy Panny Marie patří dokonce mezi nejstarší ve Francii. Během roku se koná bezpočet poutí k uctění její památky. Mezi nejvýznamnější patří pouť ke katedrále Notre-Dame-du-Port v Clermont-Ferrand či do Orcivalu.