ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Monts Du Cantal

Monts Du Cantal

Pohoří Cantal (mon dü kantal) tvořené největší vyhaslou sopkou ve Francii nabízí jednu z nejpozoruhodnějších scenérií v Auvergne. Hned několik vrcholů přesahuje hranici 1,700 metrů a nejvyšší z nich Plomb du Cantal se tyčí do výšky 1,855m. Všechny vrcholy byly v minulosti součástí jediného vulkánu, známého jako Etna z Auvergne, tyčícího se do výšky 3,000 metrů, přičemž dnešní podobu dal pohoří Cantal ledovcový pokryv z období čtvrtohor. V minulosti bylo celé pohoří Cantal pokryto lesem. Postupem času byla většina lesa vykácena a nahradily jej pastviny, které jsou díky čediči obsaženému v půdě velmi úrodné. Mléko červených salerských krav, které se pasou na místních loukách, je základní surovinou na výrobu proslulého sýra cantal.