ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Viaduc Du Garabit

Viaduc Du Garabit

Viaduc Du Garabit (viadük dü gabari). Vynikajících architektů je mnoho, ne každý však dosáhl takového věhlasu jako Alexandre Gustave Eiffel. Při vyslovení jeho jména si naprostá většina lidí vybaví jeho věž v Paříži. Dílo tohoto geniálního konstruktéra je však mnohem rozsáhlejší. S druhou polovinou 19. století je spojen obrovský rozmach železniční dopravy a právě zde měl Eiffel možnost uplatnit svůj výjimečný talent. Brzy založil vlastní mostní firmu. Dokázal efektivně řešit dynamické zatížení mostu vlakem i ohrožení větrem, čímž dosáhl velké úspory ve spotřebě materiálu. Jeho firma stavěla po celém světě prakticky všechny typy konstrukcí - zejména právě viadukty, ale i nádražní a výstavní haly, plynojemy, kostely nebo kasina. Snad nejvýznamnějším Eiffelovým dílem je viadukt u Garabit. Most se tyčí ve výšce 122m nad údolím a řekou Truyère. Byl postaven v letech 1881 – 1884, jeho celková délka je 565m a hlavní parabolický oblouk má rozpětí 165 m. Ve své době byl most nejvyšším mostem na světě.