ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Palermo

Palermo

Hlavní město a přístav Sicílie s téměř milionem obyvatel – sídlo regionální vlády. Město založené Féničany a Řeky nazývané Panormos, vojenská námořní základna Kartagiňanů na Sicílii. Jeho památky jsou svědectvím střídání kultur: byzantské, arabské, normanské, anjouovské, španělské. V muzeích a galeriích jsou vystaveny archeologické vykopávky a významná umělecká díla.

Mezi nejvýznačnější památky patří Normanský královský palác Palazzo Reale n. dei Normani vybudovaný na místě bývalé maurské pevnosti. Z normanských dob pochází střední část a mohutná pisánská věž. V 1. patře se nachází Palatinská kaple postavená za vlády krále Rogera II. v letech 1130 a 1140. Její zlaté mozaiky jsou jedinečnou ukázkou arabsko-normanské výzdoby, za shlédnutí stojí také nádherný strop kaple.

Ve 2. patře je sál krále Rogera zdobený mozaikami s loveckými výjevy. Dnes je tu sídlo sicilského parlamentu.

Od barokní brány Porta Nuova (vedle královského paláce) se po ulici Corso Vittorio Emanuele dostaneme na Piazza del Duomo ke katedrále sv. Rozálie. Je to původně románská stavba z 12. století postavená v sicilsko-normanském stylu, později byla několikrát přestavěna. Interiér je barokní, jsou tu císařské a královské náhrobky a klenotnice s císařskou korunou. Vedle katedrály se nachází arcibiskupský palác – dnes diecézní muzeum.

Třída V. Emanuele vede dále na rušnou křižovatku Quattro Canti – malé náměstíčko se čtyřmi barokními kašnami v rozích, v těsném sousedství se nachází Piazza Pretoria s velikou florentskou fontánou ze 16. století vyzdobenou mnoha mramorovými sochami. Jednu stranu náměstí tvoří palermská radnice.

Via Maqueda vede dále k nedalekému kostelíku San Cataldo (12. století) s červenými maurskými kopulemi a k normanskému kostelu Santa Maria del´Ammiraglio (La Martorana) se zlatými byzantskými mozaikami.

Za návštěvu stojí také kostel San Giovanni degli Eremiti s 5 orientálními kopulemi, gotickou křížovou chodbou a tropickou zahradou.

Národní archeologické muzeum se pyšní významnou sbírkou prehistorických, etruských i starověkých nálezů.