ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tindari

Tindari

Starověká Tyndaris byla nejmladší řecká kolonie na Sicílii, založená a opevněná Syrakusany roku 396 př. Kr. na obranu pobřeží proti Kartagincům. Leží na 280 m vysokém útesu nad Tyrhénským mořem. Město prosperovalo i pod nadvládou Římanů, později bylo pravděpodobně zničeno Saracény. Zachovaly se z něj trosky řeckého divadla ze 3.–2. století př. Kr. (přestavěno Římany), městských hradeb ze 3. století př. Kr. se základy věží a hlavní branou, římské domy s mozaikami, novověký poutní chrám a klášter „černé“ Madony del Tindaro stojící na místě původní nekropole. Z náměstí Belvedere před chrámem je nádherný výhled na pobřeží.

 Aktuálně nabízíme dovolenou na Sicílii: