ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Segesta

Segesta

Podle pověsti založili starověkou Segestu Aeneovi stoupenci z Troje. Nejpůsobivější je nedokončený osamocený masivní chrám na svahu kopce. Začal se budovat v letech 426 – 416 před Kristem, zůstal však nedokončen.
Původně staré antické město, založeného Elymy ještě v předřeckém období, po bojích s Řeky se jej zmocnili Kartagiňané, později je dobyli Římané a zničili Saracéni. Neschází se tu jeden z nejznámějších a nejlépe zachovalých dórských chrámů. Pochází z 5. st. př. K. a sloužil původně jen jako peristyl s oltářem pod širým nebem. Dnes se po schodišti dostaneme na základnu s 36 dórskými sloupy, které působí svou jednoduchostí a čistotou stylu.
Za návštěvu stojí také řecký amfiteátr z helénistického období, později rekonstruovaný Římany. Nachází se na nedalekém vrchu M. Barbaro a otvírá se z něho nádherný pohled na zátoku Castellammare. Cestou k divadlu leží pozůstatky starého města.