ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Siracusa

Siracusa

Siracusa, či po česku Syrakusy, jsou městem, kterým kráčela historie. Náležely k nejvýznamnějším a podle římského konzula Cicera také k nejkrásnějším řeckým městům 5. – 3. století před Kristem. Ostrov Ortigia tvoří uzavřené jádro Starého města. Achradina, Tyche a Neapolis na pevnině jsou téměř nepřetržitě osídleny již od roku 480 před Kristem, kdy se město rozrostlo. Do éry vlády Gelona, tyrana z Gely, se datují nové chrámy, divadla a doky. Město disponovalo velkou mocí až do roku 211 před Kristem, kdy v bitvě, v níž zahynul jeho nejslavnější obyvatel – matematik Archimedes, podlehlo Římanům.

Dnes pouhá metropole stejnojmenné sicilské provincie byla největším městem své doby, jedním z nejmocnějších ve Středomoří. A snad každý slyšel o Archimedovi, jak pobíhal nahý po syrakuských ulicích.

Město Syrakusy založili korintští Řekové v roce 734 př. Kr. na ostrově Orthygia, kde se i dnes nachází staré město. Centrem ostrovní části je Archimedovo náměstí se starými paláci (Banca d´Italia, Palazzo Montalto – 14. století).

Ulicí Via Dione se dostaneme k dórskému Apollonovu chrámu ze 6. století př. Kr. Nedaleko Archimedova náměstí se nachází Piazza del Duomo s katedrálou, ve které je obraz od A. da Mesina. S ní sousedí Palazzo del Senato, nyní radnice. Dále je tu archeologické muzeum, arcibiskupský palác a kostel sv. Lucie, patronky města.

Uličkou Via Picherale se dostaneme na přístavní promenádu Foro Italico, kde se nachází pramen nymfy Aretusy s keři papyru. Je tu také vchod do Aquario Tropicale a pěkné výhledy na přístav a Etnu. Nedaleko odsud na via Capodieci je Palazzo Bellomo s galerií (středověké a renesanční umění, Antonello da Messina). V jižním cípu ostrůvku leží hohenštaufská pevnost Castello Maniace ze 13. století.

Z ostrova se po mostě a Corso Umberto dostaneme na antické forum (Foro Siracusano) se zbytky agory a dále po Corso Gelone k archeologickému areálu. Zde se nacházejí zbytky největšího divadla v řeckém světě (průměr 138,5 m), postaveného tyranem Hieronem I. v 5. století př. Kr. Při horním okraji divadla je tzv. nymfeum, jeskyně, do které ústil antický vodovod. V sousedství řeckého divadla jsou staré řecké lomy, tzv. latomie. Hlavní atrakcí je Latomia del Paradiso s umělou jeskyní Dionysovo ucho, která má jedinečnou akustiku. V druhé části areálu se nachází oltář Hierona II., který sloužil jako obětiště vládci bohů Diovi a římský amfiteatr ze 3. století.

Asi 500 m odsud v kostele S. Giovanni alle Catacombe je vchod do krypty a rozsáhlých katakomb. Ve Ville Landolina se nachází moderní archeologické muzeum s cennými nálezy z celé Sicílie.

Mořský záliv Porto Grande je jedním z nejlepších a největších přírodních přístavů Itálie. Pěkná poloha, krásné okolí i četné památky, připomínající skvělou minulost, činí ze Syrakus jedno z turisticky nejnavštěvovanějších měst na Sicílii.