ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Siena

Siena

Siena – leží v centrální části Toskánska. Patří k architektonickým klenotům nejen tohoto regionu, ale i celé Itálie. Je součástí světového dědictví UNESCO, věčným rivalem Florencie. Dnes však soupeří půvaby gotiky (Siena) a renesance (Florencie), nikoliv lidé ve své rozpínavosti.

Již samotný vzhled města, dává tušit, že historie Sieny je pohnutá a zajímavá. Morová rána v roce 1348 a následná staletí nepohody tu zamrazily středověk v jeho největším rozkvětu.

Poznámka, kterou si nedokážu odpustit

Rok 1348 je pro Toskánsko rokem velkého průšvihu, kdy mor těžce zasáhl celou oblast, vylidnil ji a zpustošil. Zato u nás je tento rok synonymem úspěchu, vzniká Nové město pražské, Karlova univerzita, gotika kvete, kam oko dohlédne.

Historie

Ale vraťme se k místní historii, k jejím počátkům. Podle legendy založil město Remův syn Senius, tedy představitel Říma. Ve skutečnosti ho ale (stejně tak jako Řím) založili Etruskové (viz stejnojmenná kapitola) Římané z něj učinili svou kolonii.

Městu se začalo dařit až za vlády Lombardanů, kdy se ocitlo na hlavní obchodní cestě Via Francigena. Později městu vládli místní biskupové. Siena dosáhla ohromného rozkvětu ve 13. století, kdy byla opravdu bohatým obchodním městem, navíc s příjmy z textilního průmyslu a bankovnictví. Úplným vrcholem je počátek 14. století, za doby vlády Rady devíti. V této době tu vznikají ty nejkrásnější stavby a působí slavná malířská škola, kde tvořili takoví umělci jako Duccio di Buonisegna a Ambrozio Lorenzetti. Pak přichází to zmíněné prudké zmrazení v roce 1348 a následný nečas pod nadvládou Viscontiů a později Mediceů.

Pro dobarvení situace: před morem tu žilo na sto tisíc obyvatel, po něm o dvě třetiny méně. Po druhé světové válce jen 16 tisíc, počet, který pomal dorostl do dnešních 54 tisíc obyvatel.

Život ve městě – prolínání současnosti s minulostí - palio

Siena se historicky skládá ze 17 městských čtvrtí, tzv. contrade. Ty mezi sebou odedávna soupeří. Aby to soupeření nepřeteklo únosné hranice, vstupuje někdy koncem 13. století na scénu palio. Jde o sympatickou a velmi výpravnou soutěž, vlastně dostihy na neosedlaných koních. Koná se dvakrát do roka za účasti tisíců diváků, což je masakr sám o sobě. Vítěz získává hedvábné palio, tedy praporec a je oslavován až několik týdnů. Několik týdnů obvykle trvá i obvinování na straně poražených.

Pamětihodnosti

Středem vší té nádhery je jedno z největších středověkých náměstí v Evropě, mušlovitá Piazza del Campo. Je obklopená bez výjimky gotickými budovami, z nichž nejpyšněji se vypíná Palazzo Comunale s věží Torre del Mangia. Věž je nebývale vysoká, vždyť měla představovat rýpanec Florencii a předstihnout její radniční věž na Piazza della Signoria. A to se jí se svými 102 metry povedlo, na svou dobu to byl stavitelský úspěch a dokonce se stala jednou z nejvyšších věží v Itálii. Překvapivě dostala jméno po svém prvním zvoníkovi, jehož lenost byla tak veliká, že dostal přezdívku Mangiaguadagni, což znamená něco jako žrout příjmů, nabízí se i výstižnější překlad: darmožrout.

Palazzo Comunale (také Pubblico) se řadí k nejlepším gotickým stavbám v celé Itálii. Bylo a je politickým srdcem města dodnes. Přesto je možné vstoupit a prohlédnout si některé z jeho nádherných sálů. Nachází se tu totiž Museo Cívico. Mnoho sálů se honosí nádhernými freskami od předních sienských malířů. Zmíním alespon Lorenzettiho a jeho fresky Dobré vlády a Špatné vlády. Na první vidíme obraz nádherného města, na druhé odpadky a trosky budov. Jak poučné!

I mimo hlavní náměstí nás uchvacují krásné budovy. Například Palazzo Piccolomini, nejimpozantnější soukromý palác v Sieně. Vymyká se z celkového gotického prostředí, protože byl postaven pro bohatou famílii Piccolominiů jejich rodinným architektem Florentanem Rosselinim. Tím samým, který pro papeže Pia II. navrhnul a postavil město Pienza.

Představitele sienského malířství si můžeme vychutnat v obrazárně Pinacoteca Nazionale.

Z církevních staveb samozřejmě exceluje Sienský dom na Piazza del Duomo. Je to monumentální katedrála románsko-gotického stylu. Pokud by se naplnily původní plány ze 14. století, určitě by se stala největší křestanskou katedrálou, tak si Sienané troufali. Bohužel, přišel ten rok 1348 a sienské ambice okleštil.

V souvislosti se Sienou nelze nezmínit i její patronku sv. Kateřinu, velmi oblíbenou v celé Itálii. Je přístupný její rodný dům Casa di Santa Caterina, kde žila s rodiči a se svými 23 sourozenci. Prý! 24 dětí se zdá i na výkonnou křestanskou rodinu moc.

Historické jádro Sieny není nijak rozlehlé, úzké klikaté uličky zvou k prohlídce, at už význačných monumentů, kterých tu je nepřeberné množství, nebo jen k bloumání ve středověké scenérii.

Aktuálně nabízíme dovolenou do oblasti Toskánska: