ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Barumini - Su Nuraxi

Barumini - Su Nuraxi

Největší a nejvýznamnější komplex sardinských prehistorických staveb zvaných "nuraghe" - leží nedaleko Barumini. Tyto typicky sardinské kamenné stavby vznikaly již v době bronzové a nejmladší z nich byly vybudovány v posledním tisíciletí př. Kr.

Tato primitivní pevnost z 15.-16.st. př. Kr. vzdáleně připomíná středověký hrad. Má centrální věž z čedičových bloků, původně asi 21 m vysokou. Dnes má dvě patra a měří necelých 15 m. V 9.- 8.st. př. Kr. bylo přistavěno opevnění se 4 věžemi v rozích a nádvořím se studnou hlubokou 20 m. V 8.- 6.st. př. Kr. byly bašty opevněny zdí, která uzavírala původní vchod mezi jižní a východní věží. Po všech baštách vedl široký ochoz se střílnami. Celý komplex byl ohraničen osmibokou zdí se sedmi věžemi v rozích. Pevnost byla částečně zbořena Kartaginci v 6.st. př. Kr. Podle jedné hypotézy byl celý komplex zasypán uměle sardo-kartaginskými obyvateli v době římského vpádu, aby vypadal jako přírodní součást krajiny.

Na východní straně pevnosti se rozkládá nuragijská vesnice - neuspořádaný komplex asi padesáti kruhových a eliptických základů příbytků spolu s pozůstatky jiného osídlení s kartaginsko-římským vlivem.

 Aktuálně nabízíme dovolenou do oblasti Sardinie: