ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Oristano

Oristano

Město bylo založeno v roce 1070 obyvateli antického města Tharros na vnitřní straně stejnojmenné zátoky nedaleko ústí nejdelší sardinské řeky Tirso jako azyl proti nájezdům mořských pirátů. Největšího rozkvětu se město dočkalo ve 13. – 15. století, kdy bylo správním městem tzv. judikátu Arborea. Aragonci jej obsadili jako poslední až roku 1478. Významnou postavou regionálních dějin byla vládkyně Eleanora Arborejská, která stála v čele odboje proti Španělům na přelomu 14. – 15. století. Španělská nadvláda znamenala pro kvetoucí město úpadek.

Dnes je to hlavní město nejmenší sardinské provincie, které má asi 30 tisíc obyvatel, sídlo arcibiskupství, obchodní město s kulinářskou specialitou "amaretti" (zvláštní druh koláčů s rozinkami). Exotickou atmosféru města tvoří palmy, kupole chrámů, starobylé paláce, často postavené z kamenů původního antického města Tharros.

Ze středověkého opevnění se zachovalo několik věží, např. Torre San Cristoforo neboli Porta Manna (1) ze 13.st. na Římském náměstí. Na náměstí Duomo stojí kostel S. Francesco (2) ze 13. století, přestavěný v 19. století. Uvnitř po levé straně můžeme vidět nejvýznamnější gotickou plastiku na Sardinii – polychromovaný španělský kříž sv. Nicodema z 15. století. Hned naproti stojí barokní katedrála di Santa Maria - Duomo (3) – na místě původního kostelíka z 11. st. Jeho nynější podoba je z 18. st. Ke katedrále přísluší budova semináře (4) a arcibiskupského paláce (5) ze stejné doby a tvoří zajímavý architektonický komplex. Na náměstí Arborea stojí socha soudkyně Eleanory Arborejské.

Eleanora d´Arborea

Tato známá osobnost sardinských dějin se narodila v roce 1340 v rodině Mariana IV., soudce judikátu Arborea.

Tzv. „judikát“ bylo označení samostatného správního celku, odvozený od slova giudice – soudce, který stál v jeho čele. Tyto judikáty – Arborea, Cagliari, Gallura a Torres - vznikly na ostrově v 11. století a ve 13. století postupně ztrácely svou nezávislost. Díky Eleanoře si nejdéle udržel svůj vliv judikát Arborea.

Eleanora d´Arborea stanula v čele regionu v roce 1383 a vládla až do své smrti roku 1404. Proslula svým odbojem proti Aragoncům. Za její vlády byl uveden do praxe soubor občanského, civilního administrativního a procedurálního práva ve 198 paragrafech zákoníku nazvaného Carta de logu. Tento zákon nechal vypracovat její otec Mariano IV. Byl to jeden z prvních sardinských zákonů a vycházel z domácí tradice. Na svou dobu byl velice moderní a zůstal v platnosti až do roku 1827.

Aktuálně nabízíme dovolenou do oblasti Sardinie: