ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Bosa

Bosa

Přístavní městečko ležící na západním pobřeží Sardinie při ústí řeky Temo, která je zde splavná asi v 10 km úseku. Díky říčnímu přístavu a úrodné zátoce chráněné pahorky se stala v 17.st. centrem obchodu a řemesel. První historické zmínky pocházejí z punských nápisů, později se stalo římským městem Calmedia a ve středověku patřilo rodu Malaspinů. Poté padlo do španělského držení a získalo statut královského města.

Dosud se zachovaly městské hradby a nedaleká janovská pevnost (Castello Serravalle) založená rodem Malaspinů v roce 1112. Zajímavá je čtvrť Sa costa, která je přístupná pouze pěšky, protože más úzké svažité uličky a spousty schodů. Kamenné domky ve čtvrti Sas Concas na protějším břehu řeky jsou bývalé koželužské dílny. Atmosféru města dotváří křivolaké ulice, oblázkové dláždění, patricijské paláce s nádvořími a kovanými balkony, palmy na náměstí. Při pobřeží se rozkládá rekreační oblast Bosa Marina.

Nejvýznamnější stavbou v blízkém okolí je nejstarší románský kostel na Sardinii – San Pietro Extramuros z roku 1073, ležící mimo město. Figurální výzdoba na průčelí již naznačuje první gotické prvky.

Aktuálně nabízíme dovolenou do oblasti Sardinie: