ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

La Caprera

La Caprera

Název znamená Kozí ostrov, je to druhý největší ostrov souostroví La Maddalena a je přírodní rezervací. Spojení na ostrov je lodí ze sardinského přístavu Palau na ostrov La Maddalenu (cca 30 min) a poté linkovým autobusem po mostě přes úžinu Passo della Moneta (cca 20 min). Na ostrově se nachází poslední usedlost hrdiny dvou kontinentů Giuseppe Garibaldiho - je zpřístupněna jako muzeum a v zahradě jsou hroby jeho rodiny. Garibaldiho dcera Clelie se dožila 92 let a ostrov věnovala státu.

„Caprera je žulový ostrov, sluncem zaplavený a větrem vysoušený. Ideální pro lidi trpící artrózou. Nebyl tam přístav, jen nouzové přístaviště mezi skalami. A nebyly tam vládní úřady a nebyli tam četníci. Jenom pastevci v chatrčích u úpatí jediného kopce Tigellene a dvojice anglických výstředníků jako vystřižená z Lawrencova románu, manželé Collinsovi: ona byla bohatá dáma a on její bývalý podkoní. Pak už jenom slavný korzický bandita Pietro Ferracciolo.

Garibaldimu se ostrov zalíbil a půlku ho koupil. Smlouva byla podepsána 29. prosince 1955. Uteklo však ještě osmnáct měsíců, než se tam mohl konečně usadit…

…Slavný Bílý dům na Capreře byl postaven v hrubém jihoamerickém stylu, byl přízemní, měl čtyři místnosti a plochou střechu. Vystavěl ho Garibaldi vlastníma rukama, ale ne sám. Práce řídil dokonce jeden bývalý kněz, jeho věrný druh, který se líp vyznal v cihlách a vápnu, než v evangeliu. V boji byl poslušen svého velitele, ale na staveništi kraloval on. Generál mu dělal nádeníka a říkal: "Provedu". Byl zachvácen nadšením. Před dostavěním domu žil ve stanu s Menottim, který už byl dost velký, aby mu pomáhal, a všude, kde objevil sáh půdy, vysazoval ovocné stromy nebo boby, které mu velice chutnaly.

Jako všude na takových místech i tady byla problémem voda. Bylo třeba vyhloubit velice hluboké studně a na čerpání bylo třeba parního stroje. Nikdy jí však nebylo tolik, aby se jí mohlo plýtvat. Garibaldi nebyl nijak přísný správce svého majetku. Pokusil se chovat včely, aniž se v tom vyznal, a pak ovce a dobytek, což mu přišlo draze, protože skoro všechno krmivo musil dovážet až ze Sardinie. Pořídil si malou zahrádku, snesl do ní z okolí zem a vítr mu ji zase odnášel...“ (MONTANELLI - NOZZA: Garibaldi. MF 1977)

Aktuálně nabízíme dovolenou do oblasti Sardinie: