ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Avignon

Avignon

Avignon (aviňon). Město bylo založeno už v 6. stol. př. n. l. jako říční přístav. Galorománské město se rozvíjí, později přechází pod správu Říma a zaznamenává bohatý rozvoj. Bohužel se z této doby dochovalo jen malé množství památek. Osud Avignonu je však svázán hlavně s papežským úřadem, jehož sídlem byl téměř po celé 14. století. Roku 1309 sem král Filip Dobrotivý pozval papeže Klimenta V. pod záminkou ochrany hlavy katolické církve před hrozícími lidovými bouřemi v Římě. Skutečným motivem tzv. avignonského zajetí však byla snaha o větší kontrolu církve ze strany krále. Po smrti papeže Řehoře IX., který úřad vrátil zpět do Říma, zvolili vzpurní kardinálové tzv. vzdoropapeže, který nadále sídlil v Avignonu a neuznával autoritu nového římského papeže. Situace se normalizovala až po Kostnickém koncilu (1414 - 1418).

Avignonští papeži se velmi zasadili o rozvoj města. Vybudovali především slavný Papežský palác, který svými věžemi a oblouky připomíná gotickou katedrálu, jedná se však o de facto o masivní pevnost. Interiér paláce, kdysi tak krásný a skvělý, utrpěl ránu za napoleonských válek a za Velké francouzské revoluce a dnes bohužel zeje prázdnotou. O to více ale vyniknou nádherné gotické klenby kaplí, konkláve (kde se volil nový papež) i palácové kuchyně. Z hradeb je nádherný výhled na staré město. Vlevo od paláce, na nejvyšším bodě města Rocher des Doms – Skále řádových bratří – stojí Cathédrale Notre-Dame-des-Doms. Katedrála byla založena ve 12. století a později několikrát přestavěná.

Slavný avignonský most Pont St. Bénezet původně spojoval Avignon s Novým Městem (Villeneuve) na druhém břehu Rhony a byl na obou stranách střežen věžemi. Ta na villeneuveském břehu dosud stojí. Na jednom z mostních pilířů je postavená kaple Sv. Mikuláše - tedy vlastně kaple dvě - románská a gotická nad sebou. Do dnešního dne zbyly z původních dvaadvaceti mostních oblouků jen čtyři – zbytek strhla povodeň na začátku 17. století.

Aktuálně nabízíme dovolenou do oblasti Provence