ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vaison-La-Romaine

Vaison-La-Romaine

Vaison-La-Romaine (vezon la romen). Keltský kmen zde založil město, které se záhy stalo centrem celé oblasti. Ve 2. století př.n.l. však bylo dobyto Římany, kteří ho pojmenovali Vasio vocontiorum. Brzy obdrželo statut federálního města, které se těšilo plné autonomii a bylo považováno za jedno z nejbohatších a nejlépe prosperujících měst v provincii s cca 10 000 obyvatel. Ve 3. století bylo Vasio zničeno. Určitý vzestup zaznamenalo ještě v 5. a 6. století, kdy bylo sídlem dvou biskupů. Ve středověku však došlo k celkovému úpadku. Nový zájem přichází až v 18. a 19. století, kdy byly zahájeny archeologické vykopávky (dnes největší ve Francii) a objeveno staré galorománské město.

Dnes můžeme navštívit ruiny římského města se zbytky divadla, které mohlo pojmout až 6 000 diváků, či vykopávky lázní (thermes). Z románských památek stojí za zmínku katedrála Notre-Dame de Nazareth z 11. století, k níž přiléhá klášter. Hrad postavený ve 12. století je dnes opuštěn, skýtá však nádherné výhledy na údolí Ouvèze, masiv Baronnies a horu Ventoux.

Aktuálně nabízíme dovolenou do oblasti Provence