ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Orvieto

Orvieto

Orvieto aneb „město na oblacích“. Pozoruhodné město na hranicích Umbrie s Laciem se vypíná na tufové plošině, která byla osídlena již v době etruské, jejíž stopy nalezneme na několika nekropolích. O etruských Volsiniích existuje jen málo pramenů, víme však, že byly zničeny Římany v 1. polovině 3. století př. Kr. Nové římské sídliště dostalo název Urbs Vetus. Zánik římské říše přivedl i na území města barbarské kmeny. Po dobytí Góty a Byzantinci bylo Orvieto dlouho vlastnictvím Langobardů, poté součástí toskánské marky. Ve 12. století se vyvíjí svobodná městská komuna se svými institucemi. Ve 13. století propukají ve městě spory mezi guelfskou stranou (Monaldeschiové) a ghibellinskou stranou (Filippeschiové). Poté co bylo Orvieto ve 2. polovině 14. století připojeno k Církevnímu státu, zmocnili se ho Rinaldo Orsini, Biordo Michelotti, Braccio Montebraccio a další. V 16. století se stalo oblíbeným sídlem papežů a zažilo dobu nebývalého kulturního a uměleckého rozkvětu. Důležitou správní roli hrálo Orvieto v době krátké Napoleonovy vlády. Roku 1860 bylo připojeno k sjednocené Itálii.
Dominantou a hlavní atrakcí města je Dóm, o kterém papež Lev XIII. prohlásil, že je to „zlatá lilie italských katedrál“. Tato románsko-gotická stavba se pyšní propracovanou fasádou, na které vás upoutá téměř každý detail. Pracovalo na ní celkem 33 architektů, 152 sochařů, 68 malířů a 90 tvůrců mozaik.

Aktuálně nabízíme dovolenou v Itálii: